Nieuw pensioenstelsel – pensioenfonds zorg & welzijn

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 4 augustus 2021

Opbouw pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen. Lees hier meer.

Nieuwe afspraken

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Een aantal afspraken zijn:

Het nieuwe pensioenstelsel sluit beter aan bij ontwikkelingen in de samenleving zoals demografische -, economische -, en arbeidsmark gerelateerde ontwikkelingen.

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels

Nu het pensioenakkoord met de concrete plannen er is, moet het kabinet een wetsvoorstel maken om de Pensioenwet aan te passen. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Dan moeten pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun (administratie)systemen aanpassen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor het pensioen ingaan vanaf 1 januari 2023.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027. PFZW verwacht dat de pensioenen er beter van worden en probeert al eerder dan 2027 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling.

De huidige pensioenregeling van PFZW is een uitkeringsregeling. Straks stappen alle Nederlandse pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, en niet meer over de hoogte van de pensioenen.

Premieregeling: twee varianten

Pensioenfondsen kunnen straks kiezen uit twee soorten premieregelingen:
1. het nieuwe pensioencontract (NPC), de meer solidaire premieregeling
of
2. de verbeterde premieregeling (WVP), de meer individuele premieregeling.

Beide regelingen hebben voor en nadelen. PFZW heeft een voorlopige, preferente richting gekozen: het nieuwe pensioencontract (NPC). 

Lees meer:

Pensioenakkoord

Nieuw pensioenstelsel

Achtergrond nieuw pensioenstelsel

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.