Breed actieplan nodig om ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Ouderenzorg

Geplaatst op: 14 april 2022

Monitor Ouderenzorg Trendanalyse

monitor-ouderenzorg-trendanalyseDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pleit voor een integrale benadering van de ouderenzorg. Om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn keuzes en actie nodig. Van zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren én de overheid. Samenwerking, afstemming, preventie, kortdurende zorg en advance care planning kunnen zwaardere en duurdere zorg voorkomen of uitstellen. De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken. Dit schrijft de NZa in haar monitor ouderenzorg, deel 2.

Lees hier de monitor ouderenzorg deel 2

Zorguitgaven en zorggebruik

Uit de monitor blijkt dat de gemiddeld zorguitgaven stijgen naarmate iemand ouder wordt. De verschillen in zorggebruik zijn groot: zo maken zelfredzame ouderen aanzienlijk minder gebruik van de zorg. De komende jaren zal het aantal 65-plussers én de gemiddelde leeftijd verder toenemen. We moeten ouderen dus zó ondersteunen dat de behoefte aan zwaardere en duurdere zorg zo lang mogelijk wordt uitgesteld of wordt voorkomen. Hierbij is samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners essentieel.

Versterken sociaal domein

Een sterk en proactief sociaal domein kan vroegtijdig signalen oppakken en daarmee verergering van de zorgvraag vertragen of voorkomen. Het ministerie van VWS moet hiervoor het sociaal domein verder verstevigen. Ook kunnen gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor samen bijdragen aan preventie. Vanuit de Zvw en Wlz is het nodig dat preventieve maatregelen bekostigd kunnen worden. Bijvoorbeeld om in te zetten op valpreventie.

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.