Monitor Implementatie Wet zorg en dwang 2022

Wzd

Geplaatst op: 1 december 2022

Monitor Implementatie Wzd

WzdGraag nodigen wij u uit om wederom mee te werken aan de landelijke monitor van de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Het doel van deze monitor is om de voortgang en knelpunten bij de implementatie van de Wzd kwantitatief en objectief inzichtelijk te maken voor u – als lid van BVKZ- en voor het ministerie van VWS. De uitkomsten van de monitor bieden brancheorganisaties enerzijds de mogelijkheid passende advisering en ondersteuning te bieden aan hun leden en anderzijds kunnen landelijke partijen, waaronder het ministerie van VWS, tot maatregelen komen om problemen met de implementatie en de uitvoering van de Wzd voor u als zorgaanbieder zoveel mogelijk weg te nemen.

Digitale vragenlijst

De basis voor de landelijke monitor van de implementatie van de Wzd bestaat uit een digitale vragenlijst die landelijk verspreid wordt onder zorgaanbieders. Wij ondersteunen het doel van de landelijke monitor van de implementatie van de Wzd en het uitzetten van deze vragenlijst.

 

Wij verzoeken u de vragenlijst liefst zo spoedig mogelijk en uiterlijk 18 december 2022 in te vullen. Het wachtwoord van de digitale vragenlijst is: Wzd2022. Het invullen duurt circa 20 minuten

Vul hier de vragenlijst in

Eerste editie monitor implementatie Wzd

Op 7 oktober jl. is de eerste editie van de monitor met betrekking tot de implementatie van de Wzd in 2021 opgeleverd aan het ministerie van VWS. De monitor is via een openbare website beschikbaar gesteld voor betrokken partijen en geïnteresseerden. Deze versie van de interactieve rapportage geeft een eerste beeld over de implementatie van de Wet zorg en dwang. Data vanuit de IGJ is in deze versie van de monitor nog niet opgenomen. Deze data wordt momenteel verwerkt en zal naar verwachting op kortere termijn in een volgende versie van de monitor worden gepubliceerd. 

Bekijk de monitor implementatie Wzd 2021

Bron: PWC

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.