Modelreglement intern toezicht maatschap en BV-DGA beschikbaar

Wtza

Geplaatst op: 8 juni 2023

Modelreglement intern toezicht

De afgelopen maanden is de NVTZ druk bezig geweest met de ontwikkeling van modelreglementen voor het intern toezicht binnen de maatschap en BV met een directeur -grootaandeeelhouder (BV-DGA).

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is de groep van zorgaanbieders, die intern toezicht moeten regelen, aanzienlijk uitgebreid. Daarmee krijgen steeds meer verschillende rechtsvormen met intern toezicht te maken. Niet alleen rechtspersonen (stichtingen, coöperaties en BV’S), maar ook veel niet-rechtspersonen/personenvennootschappen (maatschappen, VOF’s en eenmanszaken) moeten nu over intern toezicht beschikken.

Modelreglementen maatschap en BV-DGA

Om deze praktijken/zorgaanbieders te ondersteunen bij het indienen van een Wtza-vergunningsaanvraag en om de verhoudingen tussen de dagelijkse of algemene leiding en het intern toezicht goed te regelen, stelt de NVTZ modelreglementen voor deze rechtsvormen beschikbaar. Het eerste modelreglement dat hierbij wordt uitgebracht, is opgesteld voor de maatschap. Deze week is ook het modelreglement BV-DGA gepubliceerd.

Bekijk het modelreglement maatschap

Bekijk het modelreglement BV-DGA

De modelreglementen zijn geschreven door prof. mr. L.G.H.J. van Dirkzwager, in nauw overleg met de NVTZ. Dirkzwager is het advocaten- en notarissenkantoor dat door de NVTZ betrokken wordt bij het opstellen en actualiseren van modeldocumenten. Bij het opstellen van het modelreglement voor de maatschap zijn ook verschillende brancheverenigingen betrokken, waaronder BVKZ.

Toelichting modelreglementen

Naast het modelreglement is er ook een toelichting Maatschap en een toelichting BV-DGA geschreven. In de toelichting zijn de herkomst van en context bij de bepalingen uit het modelreglement terug te vinden. De NVTZ heeft ernaar gestreefd  documenten tot stand te brengen die zowel tegemoetkomen aan de in de afgelopen 30 jaar ontwikkelde waarden van goed toezicht, als aan de praktijk van kleine zorginstellingen en het daarmee gepaard gaande ondernemerschap.

Bekijk de toelichting modelreglement maatschap

Bekijk de toelichting modelreglement BV-DGA

Voor vragen over (de interpretatie van bepalingen uit) de documenten, kunt u bij de helpdesk van de NVTZ (helpdesk@nvtz.nl) terecht.

Bron: NVTZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.