Minister Kuipers maakt nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 17 november 2022

Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg

De afgelopen maanden maakten verschillende partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal: Samen werken aan duurzame zorg. Deze Green Deal zet in op de verduurzaming in de zorg en maakt de acties voor de komende jaren concreter.

Samen werken aan duurzame zorg

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een grotere en veranderende zorgvraag. Dit leidt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Veel zorgprofessionals zijn dan ook voorstander van een snelle overgang naar een klimaatneutraal zorgstelsel. De nieuwe deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken en een vervolg op twee eerdere Green Deals.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector bij aan de klimaatcrisis. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’ in deze  Green Deal.

5 Doelen

In de Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Partijen committeren zich aan de volgende vijf doelstellingen:

  1. Meer inzet op gezondheid
  2. Vergroten van bewustwording en kennis
  3. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2040
  4.  50% minder primair grondstofgebruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen van milieubelasting van medicatie(gebruik)

Bekijk hier de flyer

Bron: Greendeals

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.