Minister komt eerste lijn tegemoet in eisen jaarverantwoording

Wijkverpleging

Geplaatst op: 15 juli 2021

Eerstelijns zorgaanbieders die een jaarrekening moeten aanleveren, hoeven hierbij minder vragen te beantwoorden over de bedrijfsvoering. De vragen die overblijven gaan over de identiteit, de naleving van de Governancecode Zorg 2017, personeelssamenstelling, organisatiestructuur, aantal unieke patiënten en naleving van de eisen omtrent klachten, inspraak en cliëntenraden.

Het digitale portaal dat zij hiervoor gebruiken zorgt er straks voor dat bekende gegevens, uit het handelsregister of voorgaande verslagjaar, automatisch worden ingevuld. Hiermee komt demissionair minister Van Ark de branche tegemoet om zo de administratieve last van de openbare jaarverantwoording te verlagen.

Vanaf 2022 moeten alle zorgaanbieders hun jaarrekening openbaar maken, om de transparantie over de besteding van publiek geld te vergroten en fraude op te sporen.

Van Ark verklaart het verslagjaar 2021 tot overgangsjaar. “Daarmee is er voldoende tijd om gezamenlijke communicatie te ontwikkelen, opdat een individuele zorgaanbieder wordt meegenomen in wat dan precies wordt verwacht en de zorgaanbieder zich op een prettige manier kan voorbereiden”, aldus de minister.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.