Minister Helder stuurt februari-advies Wlz-kader 2022 naar Tweede Kamer

| Wlz

Geplaatst op: 21 april 2022

Februari-advies Wlz-kader 2022

Het budget voor de langdurige zorg staat ook dit jaar onder druk. Of het budgettair kader voldoende is, hangt vooral af van het aantal nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis dat instroomt in de langdurige zorg. Ook is nog onduidelijk welke impact corona gaat hebben op het zorggebruik in 2022. Dat blijkt uit verschillende scenario’s die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van het ministerie van VWS heeft doorgerekend voor 2022.

Lees hier de februaribrief  van de Nza

Reactie minister Helder van Langdurige zorg

Ggz-w

In 2021 zijn er minder (22.400 i.p.v. 24.500) cliënten ingestroomd dan geraamd. Maar er is nu nog steeds sprake van een grote instroom. De minister wil deze instroom verder laten onderzoeken en de eventuele groei te blijven monitoren.

Corona

  • De extra kosten corona regeling wordt in 2022 in aangepaste vorm voortgezet. Over de omvang van de extra kosten corona voor 2022 (voor zowel zin als pgb) kan op dit moment door de NZa nog geen uitspraak gedaan worden.
  • Er is in 2022 geen regeling voor compensatie van doorlopende kosten meer, omdat het coronavirus niet langer leidt tot acute zorgen over de continuïteit van de zorg.

Beleidsregel innovatie

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten is het van groot belang is om de (opschaling van) innovatie te stimuleren, om zo de zorg voor alle inwoners van Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom vraagt de NZA om het budget voor de beleidsregel innovatie in 2022 te verhogen met € 7,5 miljoen en vanaf 2023 met € 10 miljoen. De minister gaat dit  verzoek zorgvuldig wegen en in de voorlopige kaderbrief 2023, medio dit jaar zal toesturen, hierover uitsluitsel geven.

Wlz kader 2022

De minister gaat nu uit van het gemiddelde van de  scenario declaraties en uw scenario indicaties waarbij rekening wordt gehouden met de groei van ggz-w. Vooruitlopend op de voorlopige kaderbrief 2023 is er een extra bedrag beschikbaar van € 175 miljoen, zodat het Wlz-kader 2022 op basis van de huidige inzichten toereikend is.

Lees hier de complete reactie van Minister Helder

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.