Meting indicatoren belastbaarheid mantelzorg

Wijkverpleging, Thuiszorg

Geplaatst op: 15 juli 2021

Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Deze indicatoren geven op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast wordt gestimuleerd dat het gesprek tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger op gang komt en dat de afspraken ook eenduidig in het zorgplan geregistreerd worden. De teams wijkverpleging nemen, bij het maken van de anamnese, de belastbaarheid van de mantelzorg mee als thema. Mocht daaruit blijken dat, op basis van professioneel inzicht, het nodig is om een screeningsinstrument toe te passen voor dit thema dan wordt er een instrument gebruikt en de uitkomsten, interventie(s) en doelen worden opgenomen in het ECD.

Meting in 2021
Zorgorganisaties meten in 2021 voor het eerst deze structuur- en procesindicatoren. De meetperiode loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021. Als organisatie prikt u een meetmoment tussen 1 maart en 30 september. U meet eenmalig de indicatorenset en levert deze vervolgens op organisatieniveau via de portal bij Mediquest aan. Mediquest informeert u nog nader vanaf welk moment het mogelijk is om de gegevens te laden in de portal.

Indicatoren meten met data vanuit het ECD-systeem
De indicatorenset bestaat uit de volgende indicatoren:

 1. Wordt in de organisatie een instrument gebruikt om de mate van belastbaarheid van de mantelzorger in kaart te brengen? Zo ja, welk instrument is dat dan?
  • Ja, welk instrument?
  • Nee
 2. Kunt u aangeven bij welk percentage van de cliënten een instrument voor belastbaarheid mantelzorg is ingevuld?
  • Teller
  • Noemer
  • De vragenlijst wordt wel gebruikt, maar is nog niet beschikbaar in het ECD
 3. Kunt u aangeven bij welk percentage van de cliënten doelen en/of interventies in het zorgplan zijn geformuleerd ten behoeve van de mantelzorger?
  • Teller
  • Noemer
  • De vragenlijst wordt wel gebruikt, maar is nog niet beschikbaar in het ECD (nieuwe antwoordcategorie)

Bron: Kwaliteit wijkverpleging 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.