Meer afspraken tussen aanbieders wijkverpleging en zorgverzekeraars over wijkaanpak en digitale zorg

Wijkverpleging, Zvw

Geplaatst op: 15 april 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2021 meer afspraken gemaakt hebben over de organisatie van onder andere onplanbare nachtzorg, wijkgericht werken en digitale zorg. Tegelijkertijd constateert de Nza dat er nauwelijks afspraken worden gemaakt  over preventie en arbeidsmarkttekorten, terwijl die de druk op de wijkverpleging kunnen verminderen. Ook de kwaliteit van de zorg blijft nog onderbelicht in contracten.

Monitor contractering wijkverpleging 2021

Meer zorgaanbieders een contract voor 2021

Ondanks dat er tijdens de coronapandemie gecontracteerd moest worden, zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders over het algemeen tevreden over het proces van de contractering. Corona speelde een grote rol bij het leveren en financieren van de wijkverpleging, maar dit leidde niet tot vertraging in het zorginkoopproces. Zorgverzekeraars zetten zich duidelijk in om de relatie tussen hen en zorgaanbieders te verbeteren, ook met kleine zorgaanbieders. Meer nieuwe zorgaanbieders kregen een contract aangeboden voor 2021.

Verbeterpunten

Nza ziet verbeterpunten als het gaat om cliëntenstop en aanbod van passende zorg. Zo verwijzen meer zorgaanbieders  cliënten bij een cliëntenstop niet door naar andere zorgaanbieders of naar de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Ook worden palliatieve zorg en spoedzorg niet altijd buiten de cliëntenstop gehouden, wat wel zou moeten.

NZa ziet dat de schotten en domeinen belemmeringen vormen om passende zorg te leveren. NZa roept de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten op om tot een passende financiering te komen en ze roepen zorgaanbieders op de zorg zo te organiseren dat het waarde toevoegt voor de cliënt. De voortgang op het gebied van preventie en kwaliteit loopt al een aantal jaar moeizaam, ondanks de aanbevelingen van de NZa in de afgelopen monitors.

Informatiekaart tijdsregistratie

Naast de monitor contractering heeft de NZa de manieren in kaart gebracht waarop tijd geregistreerd wordt in de wijkverpleging en de effecten hiervan op de administratieve lasten. In een informatiekaart laten NZa zien welke tijdregistratiemethode zorgaanbieders en zorgprofessionals gebruiken en wat hun ervaringen hiermee zijn. Ook heeft NZa met partijen een gezamenlijk communicatiebericht opgesteld waar ze dieper ingaan op de resultaten en het vervolg.

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.