Maak van je bedrijf een leerrijke omgeving en vraag hiervoor subsidie aan

Geplaatst op: 11 maart 2021

Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om een leerrijke omgeving te creëren en te investeren in de groei en ontwikkeling van de medewerkers en het bedrijf. Een leerrijke werkomgeving zorgt ervoor dat ondernemers én hun werknemers het hoofd kunnen bieden aan veranderingen.

Waar is de SLIM-subsidie voor bedoeld?

Mkb-ondernemers kunnen via de regeling maximaal € 24.999 subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Tips & tricks voor het aanvragen van de SLIM-subsidie

  1. Bepaal of je in aanmerking komt. Mkb-ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor de SLIM-regeling. Mkb-ondernemingen hebben niet meer dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro.
  2. Aanvraag is mogelijk tot 31 maart 2021. Nog tot en met 31 maart kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor maatregelen gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren. Dat kan op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd: activiteitenplan, begroting, mkb-verklaring en de-minimisverklaring. Deze formulieren vind je op de website van Uitvoering Van Beleid.
  3. Vul je aanvraag zorgvuldig in. Na het aanvragen volgt binnen 18 weken een bericht of de subsidie wel of niet wordt toegekend. Bij grote belangstelling bepaalt loting de behandelvolgorde. Na vaststelling van de behandelvolgorde, behandelt Uitvoering Van Beleid de aanvraag inhoudelijk. Let op: wanneer de aanvraag op het moment van loting nog niet volledig is (dus de stukken bij punt 2 zijn niet of niet volledig aangeleverd), moet deze eerst worden herzien door de aanvrager. Nadat de aanvraag compleet is, komt deze onderaan de lijst te staan.
  4. Investeer in de toekomst. De SLIM-regeling gaat uit van cofinanciering waarbij 40% van de kosten voor rekening van de onderneming komen. Voor bedrijven tot 50 werknemers is dit 20%. De overige kosten dekt de SLIM-regeling. De kosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten tenminste € 5.000 bedragen.

 Meer informatie leest u op hoe werkt nederland

Bron: Ministerie SZW

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.