Logeeropvang jongvolwassenen in de Wlz

Gehandicaptenzorg | Wlz

Geplaatst op: 1 juli 2022

Logeeropvang jongvolwassenen Wlz

logeeropvang-jongvolwassenen-wlzMinister Helder stuurde deze week haar reactie op het onderzoeksrapport over logeeropvang voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking naar de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat de behoefte groter is dan het gebruik, onder andere door een tekort in aanbod en niet toereikende tarieven. Minister Helder wil het aanbod vergroten door extra logeerplekken te realiseren bij bestaande voorzieningen, regionale samenwerking stimuleren, de zorgkantoren in staat stellen om meer maatwerk te leveren en de tarieven kostendekkend te maken.

Behoefte logeeropvang is groter dan gebruik

Uit het onderzoek komt naar voren dat de behoefte aan logeeropvang hoger ligt dan het gebruik ervan. Uit het onderzoek blijkt dat maar een beperkt deel van de circa 14.000 thuiswonende jongvolwassenen (18-35 jaar) met een VG-profiel met mpt en/of pgb gebruik maakt van logeeropvang. De onderzoekers schatten dat het gaat om 16%. Bij de thuiswonende kinderen (0-18 jaar) is dat hoger. Omdat er voor de jongvolwassenen weinig logeeropvang in natura is, zoeken ouders van jongvolwassenen vaker een oplossing via het persoonsgebonden budget (pgb).

Cliëntvertegenwoordigers en cliëntondersteuners geven aan dat het lastig is om een passende logeerplek te vinden voor de jongvolwassene. Het tarief is vaak niet toereikend, het organiseren van de zorg is lastig exploiteerbaar en er is krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden sommige zorgaanbieders logeren alleen aan kinderen jonger dan 18 jaar aan, om de doorstroom te behouden. Het huidige zorgaanbod voldoet volgens het onderzoek doorgaans goed aan de wensen van de cliënten: expertise en kennis bij de hulpverleners, vertrouwde hulpverleners, voldoende zorgpersoneel en aandacht en tijd voor samenwerking met ouders.

Aanpak

  • Creëren van extra aanbod: extra logeerplekken realiseren bij bestaande (verblijfs)voorzieningen en voortkomend vanuit een pilot met Zilveren Kruis belemmeringen wegnemen t.a.v. betalen van extra kosten voor pgb-houders.
  • Regionale samenwerking: Vanuit inventarisatie binnen de regio’s gezamenlijk aanbod mogelijk maken
  • Meer maatwerk voor zorgkantoren: De minister heeft recentelijk een bepaling toegevoegd aan de Regeling langdurige zorg (Rlz) op grond waarvan de zorgkantoren meer mogelijkheden krijgen om maatwerk toe te passen als cliënten gebruik malen van logeeropvang.
  • Kostendekkend tarief: De huidige tarieven zijn gebaseerd op onderzoek van ruim voor de invoering van de Wlz en zijn onafhankelijk van het geïndiceerde zorgprofiel in de sector. De NZa is bezig met de voorbereiding van een kostprijsonderzoek.

Bekijk hier de brief van de minister

Bron: rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.