Leden aan het woord

Geplaatst op: 18 maart 2021

Francien is manager bij Ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout. Ouderenlandgoed Grootenhout biedt zorg aan ouderen met dementie die een dag en/of woonverblijf zoeken. Uniek op het Ouderenlandgoed is het uitgangspunt van de ‘thuiskom’ ervaring. Om deze ervaring te stimuleren, gaan bewoners overdag naar de dagbeleving en komen zij ’s avonds weer ‘thuis’. De ‘thuiskom’ ervaring sluit aan bij de wens van de bewoners en biedt dagelijks een moment van buiten zijn en bewegen. Bovendien zorgt de ‘thuiskom’ ervaring voor een zicht- en voelbaar geluksmomentje in het leven van de bewoners.

Wat is KIK-V?
Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en betrokken ketenpartijen samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. De afspraken leggen de nadruk op het stroomlijnen van informatie, het vastleggen van welke informatie wordt uitgevraagd en hoe informatie hergebruikt kan worden. De achterliggende gedachten is het verbeteren van de kwaliteitsinformatie en betere samenwerking tussen diverse partijen, met als resultaat  de administratieve lasten binnen de verpleeghuiszorg te drukken.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij KIK-V?
Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) heeft ons persoonlijk benaderd om deel te nemen aan het programma om vanaf de planningsfase rekening te houden met de behoeften, wensen en gevolgen voor de kleinschalige verpleeghuizen.

“Wij, als kleinschalige zorgaanbieder, zaten aan tafel met diverse grote zorginstellingen. Waar het bij KIK-V vooral om cijfers (kwantiteit) draait, draait het bij de kleinschalige zorgaanbieder veel meer om de behoeften (kwaliteit) van de bewoners. Bovendien kun je niet alles in een cijfer uitdrukken en is er bij de kleinschalige zorgaanbieder ook geen behoeften om alles in een cijfer uit te drukken. De capaciteit hiervoor ontbreekt veelal. Waar de grote zorgaanbieders de beschikking hebben over een kwaliteitsmanager en een ‘software’ systeem, werken de kleinschalige aanbieders met een eenvoudigere manier van kwaliteitsmanagement. Overigens wel met de insteek om aan de kwaliteitsnormen te voldoen”. Maar, volgens Francien – ‘’kan het allemaal veel simpeler.’’

Waarom zou een zorgaanbieder met KIK-V moeten starten?
Alle aanvragen zijn vanaf nu gebaseerd op de KIK-V afspraken set. Nu deze vast liggen kun je daar op anticiperen met registratie en uitwisseling van gegevens. Hierdoor biedt het programma nu ook ondersteuning. Francien – “Wij zijn er overigens voor om zo min mogelijk en zo duidelijk mogelijk te communiceren/aanleveren. Wij halen onze gegevens niet uit de systemen, maar weten deze vaak uit ons hoofd. Doordat je zo klein bent en daardoor zo betrokken bent met de cliënten, weet je dit soort zaken gewoon zonder de ingewikkelde systemen.”

Waar liggen de belangrijkste aandachtspunten bij de implementatie van KIK-V?
KIK-V wil de systemen graag met elkaar koppelen. Francien – “Wij werken bijvoorbeeld met Nedap en dit kan dusdanig gekoppeld worden dat de kwaliteitscijfers er automatisch uitrollen. Maar, er zijn ook kleinschalige aanbieders die nog op een simpele manier gegevens verwerken, bijvoorbeeld in excel-sheets, of zelfs nog op papier.”

Wat betekent of kan het programma voor de kleinschalige zorg betekenen?
Het is voor ons, als kleinschalige zorgaanbieder, goed om te weten wat er met de gegevens gebeurd.  Waarom worden deze geregistreerd en wie doet er wat mee? Kunnen wij onze cijfers vergelijken met die van een ander? Ben ik op de goede weg?

Wat is de rol van BVKZ voor jullie in dit proces?
Jullie vertegenwoordigen de kleine zorgaanbieders, die anders over het hoofd worden gezien.  Nu worden we door KIK-V wél gezien en bij het programma betrokken. “Wellicht is het voor jullie ook van belang om je af te vragen, kan het simpeler en waarom is het nodig” aldus Francien.

Meer informatie over het programma KIK-V? 

Home | KIK-V (kik-v.nl)

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.