Lange termijn strategie Covid-19

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 7 april 2022

Lange termijn aanpak corona

Het kabinet heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de aanpak van de Covid-19 op de lange termijn.

lange-termijn-aanpak-corona

Het kabinet wil, bij een nieuwe opleving van covid-19, voorkomen dat overbelasting van de langdurige zorg optreedt. Om dit te bereiken werkt het kabinet aan twee initiatieven. Verbetering van de brede keten van zorg, om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de vraag naar zorg. Er komt een taskforce (een groep die is opgericht om te werken aan één enkele taak of activiteit) ondersteuning optimale inzet zorgverleners. Extra aandacht zal gaan naar de belastbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast werkt de taskforce aan een regeling gericht op flexibiliteit van zorgprofessionals in crisissituaties. Het kabinet verwacht het taskforce-advies half april naar de Kamer te kunnen sturen.

Langdurige zorg

Het is voor de aanpak van een crisis van groot belang om aandacht te hebben voor alle kwetsbare groepen. De partijen in de langdurige zorg hebben daarom het initiatief genomen om gezamenlijk in beeld te brengen wat voor de toekomst noodzakelijk is. Ze willen in het eerste kwartaal hierover met de minister van Langdurige Zorg en Sport in overleg.

Het kabinet wil in ieder geval de positie van de langdurige zorg verbeteren en nodigt de sector uit om te adviseren en aan te sluiten bij beleidsvorming en -uitvoering. Voorbeelden zijn o.a. de inbreng van deskundigheid uit de langdurige zorg in het Outbreak Management Team (OMT), aansluiting bij de crisisstructuur binnen VWS en de ROAZ-structuur (Regionaal Overleg Acute Zorg) in de regio.

Testen bij klachten

Vanaf 11 april is het niet meer nodig om na een positieve zelftest nog een test te doen bij de GGD. Er komt een zelfzorgadvies beschikbaar om mensen te helpen als zij, of iemand in hun omgeving, een positieve testuitslag krijgt. Het blijft voorlopig mogelijk om te testen bij de GGD voor een herstelbewijs, dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te reizen. Ook blijft de GGD-test beschikbaar voor kwetsbare mensen en mensen die geen zelftest kunnen gebruiken.

Vaccinatiestrategie

Het kabinet bereidt zich voor op mogelijke nieuwe vaccinatierondes, zodat er snel van start gegaan kan worden als de situatie daarom vraagt.

BVKZ is betrokken bij deze voorbereidingen en behartigt hierin de belangen voor de zorgmedewerkers binnen de kleinschalige zorg

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.