Kwaliteitskader woonzorg langdurige GGZ opgenomen in Register

woonzorg, GGZ | Wlz

Geplaatst op: 11 juli 2024

Kwaliteitskader woonzorg langdurige GGZ

Zorginstituut Nederland neemt het Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige GGZ op in het openbaar Register. Het kwaliteitskader is een belangrijke mijlpaal voor mensen die gebruik maken van woonzorg in de langdurige GGZ. Tot nu toe was er geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van woonzorg is. Dat gezamenlijke beeld is er nu wel. Kwaliteit van leven is van cruciaal belang voor mensen die een beroep doen op de langdurige GGZ. Het draait binnen de woonzorg om maatschappelijk herstel en stabilisatie van mensen.

Bekijk het kwaliteitskader

Woonzorg

In het Kwaliteitskader woonzorg staat consequent de term: woonzorg. Met woonzorg wordt bedoeld herstelondersteunende zorg en begeleiding in brede zin. Buiten de woonsituatie van de cliënt vindt ook ondersteuning en begeleiding plaats in de leefomgeving van de cliënt op het gebied van sociale relaties, zingeving, werk, dagbesteding en hobby’s, die ook onder de woonzorg valt. De ondersteuning en begeleiding vindt dus zowel bij de cliënt thuis als daarbuiten plaats, ongeacht waar de cliënt woont.

Doelgroep en scope van het kwalitietskader

  • Cliënten in de langdurige GGZ, gefinancierd vanuit de Wlz.
  • Het gaat om zowel intramurale als ambulante woonzorg.
  • Het kader is van toepassing op alle leveringsvormen binnen de Wlz-GGZ, met uitzondering van volledige pgb.

Bron: Zorginzicht

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.