Kleinschalige zorg kan bijdragen aan behalen duurzaamheidsdoelen

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 15 december 2022

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

BVKZ ondertekende vorige week de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Want de zorg kan en moet duurzamer en kleinschalige zorgaanbieders spelen hierin een belangrijke rol. We willen hier graag het gesprek over voeren en vooral de kleinschalige zorgaanbieders betrekken.

Duurzame zorg

Op 4 november jl. ondertekenden 14 partijen de Green Deal “Samen werken aan Duurzame Zorg” en Minister Kuipers vertelde vol trots dat hier ‘grote brancheorganisaties van de zorgaanbieders’ bij betrokken waren.

BVKZ heeft duidelijk gemaakt dat ook de kleinschalige zorgaanbieders de urgentie voelen om bij te dragen aan het verminderen van de klimaat- en milieu – impact van de zorg. Mede door het ondertekenen van de Green Deal op 8 december, hebben we aangegeven dat ook de kleinschalige zorg betrokken wil zijn EN bij kan/wil bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Green deal. Hiervoor ondertekende we een ‘pledge’. Hierin hebben we aangegeven dat er ook voor de kleinschalige zorgaanbieders de opgave en rol ligt om de beweging naar duurzame en passende zorg op gang te brengen.

Passende zorg

Volgens het kader passende zorg is duurzaamheid één van de drie opgaven waarmee de zorgsector en de samenleving aan de slag moet om de zorg toekomstbestendig te maken. De maatschappelijke opgave van de zorgsector, om klimaatverandering en milieuverontreiniging tegen te gaan, raakt immers aan de opgave om de zorg en ondersteuning in Nederland toegankelijk te houden. Toename van de zorgvraag, als gevolg van klimaatverandering en milieuvervuiling, leidt tot een bijbehorende stijgende druk op de zorg en zorgkosten. De noodzaak om te ‘verduurzamen’ is daarmee groter dan ooit. Met inzet op preventie, gezondheid en het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu, draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag. En andersom draagt de zorgsector, met inzet op het beperken van zorgvraag, ook weer bij aan het verminderen van de negatieve impact van zorg op het klimaat en milieu. Dit sluit aan op de beweging die de zorgsector aan het maken is richting passende zorg.

Voorbeelden

Goede voorbeelden kunnen helpen bij het verduurzamen van de zorg. We zijn er van overtuigd dat er goede voorbeelden te halen zijn binnen de kleinschalige zorgaanbieders die toepasbaar zijn of tot inspiratie kunnen dienen bij andere (en grotere) zorgaanbieders. Kent u deze voorbeelden? Laat het ons weten – [email protected].

Zelfstandig deelnemen

U kunt op elk moment de Green Deal Duurzame Zorg zelf ondertekenen. U stuurt hiervoor een e-mail naar het programmateam Duurzame Zorg via [email protected]. Dan ontvangt u de formulieren die nodig zijn om aan de ondertekening mee te doen. Een van deze formulieren is de pledge. U vult de pledge aan met uw eigen doelen en ondertekent deze. Ook kunt u een korte video maken over uw beloften. Bekijk een voorbeeld video: Het IVM ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg.

Meer weten?

Rijksoverheid – Afspraken Green Deal

Green Deal Duurzame Zorg

Flyer – Vijf doelen van Green Deal Duurzame Zorg

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.