Kan de kleinschalige zorgaanbieder straks nog rekenen op een contract?

Jw, Wmo, Sociaal domein

Geplaatst op: 17 september 2020

Geschreven door de directie van BVKZ

Het huidige zorglandschap is zeer divers. Iedere individuele zorgvrager kan daardoor voor de zorg en ondersteuning op maat kiezen bij de zorgaanbieder die bij hem/haar past. Keuzevrijheid voor de cliënt was daarbij het uitgangspunt. BVKZ ziet echter een kanteling ontstaan van keuzevrijheid naar keuzemogelijkheid.

Meer zorgaanbieders, minder contracten

Gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren vragen zich af of de duizenden zorgaanbieders wel allemaal nodig zijn en toegevoegde waarde bieden en of het zorglandschap niet met een beperkter aantal zorgaanbieders heringericht kan worden. BVKZ ziet bij de financiers een trend ontstaan richting het contracteren van minder zorgaanbieders. Waar nu nog sprake is van 200-300 gecontracteerde zorgaanbieders in een gemeente, kiezen steeds meer gemeentebesturen voor een inkoopbeleid dat erop is gericht om deze aantallen bij toekomstige aanbestedingen drastisch in te perken tot maximaal 30 -50 gecontracteerde zorgaanbieders. In sommige gevallen zelfs minder dan 10.

Wat betekent dit voor kleinschalige zorgaanbieders?

Voor de vele tientallen voornamelijk kleinschalige zorgaanbieders, die in de komende periode niet worden gecontracteerd, leidt dit tot ernstige zorgen over de continuïteit van de organisatie en zorgen om de continuïteit van zorg voor hun cliënten. Immers, kleinschalige organisaties zijn flexibel, creatief en in staat om snel te handelen en daarmee uitstekend in staat om echt maatwerk te leveren voor complexe zorgvragen en zorgvragers. De cliënt voelt zich gezien en gehoord omdat zorg past bij de menselijke maat. Men kan daardoor werken vanuit een persoonsgerichte aanpak. Echt investeren in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt is daarbij vaak een noodzaak om zorg succesvol in te kunnen zetten. Als dit fundament onder een succesvolle aanpak weg zou vallen, omdat de huidige zorgverlener wegvalt, vormt dat een reële bedreiging voor de continuïteit van zorg voor een fiks aantal cliënten met complexe zorgvragen. Een zeer zorgelijk vooruitzicht, dat ook bij de financiers tot de nodige zorgen zou moeten leiden.

Krenten uit de pap

BVKZ voert daarom momenteel gesprekken met gemeenten over de inrichting van het zorglandschap. Daarbij stuiten we nog steeds vaak op het hardnekkige vooroordeel dat kleinschalige aanbieders “de krenten uit de pap” zouden pikken in de zorg. Daarmee bedoelend dat kleinere organisaties zouden proberen om vooral de “eenvoudige” zorgvragen naar zich toe te trekken en de grotere organisaties op te zadelen met de complexere situaties.

Dit doet BVKZ

In de werkelijkheid is het beeld vaak juist tegenovergesteld. Dus lichten we voor, leggen we uit en gaan we het gesprek aan met financiers. Wie zijn de kleinschalige zorgaanbieders, welke cliëntvragen lossen ze op? We laten gemeenten zien dat 80% van de zorgvragen opgelost kunnen worden door grootschalige zorgorganisaties maar juist die 20%, vooral gericht op de specialistische, multidisciplinaire en complexe zorgvraag, wordt door de kleinschalige zorgaanbieder opgepakt. Als dat stukje niet meegenomen wordt in de contractering zal het toekomstige zorglandschap verschralen en uithollen.

In de gesprekken openen we de ogen van de inkopers om het beeld te kantelen en te laten zien dat de kleinschalige zorgaanbieders juist niet van de eenvoudige zorgvragen zijn. Ook brengen we over het voetlicht dat de professionals graag werkzaam zijn bij de kleinschalige zorgaanbieders en dat het verloop en verzuim zeer beperkt is. Dit zijn interessante elementen waar inkopers vaak niet bij stil hebben gestaan en die meerwaarde bieden voor de zorgvragers van deze gemeenten.

Wat staat u te doen?

Desondanks zullen de ontwikkelingen in de zorgsector ook invloed gaan hebben op de kleinschalige zorg. Hier zal de kleinschalige zorgaanbieder op moeten anticiperen. Het is dus belangrijk goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de gemeente(n) waar u als kleinschalige zorgaanbieder werkzaam bent. Welke richting wil de gemeente op en wat doet dit met uw zorgaanbod. Kunt u nog als zelfstandige kleinschalige zorgaanbieder voldoen aan de inkoopvoorwaarden van de gemeente of moet u gaan nadenken over samenwerking met andere zorgaanbieders?

Met een lidmaatschap bij BVKZ staat u er niet alleen voor. Op ons kennisplein vindt u veel informatie om te kunnen voldoen aan de inkoopvoorwaarden. Ook kunnen we u in contact brengen met andere zorgaanbieders, netwerken of samenwerkingsverbanden van kleinschalige zorgaanbieders of meedenken als u met een aantal zorgaanbieders zelf een samenwerkingsverband wil gaan vormen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.