Kamerbrief openbare jaarverantwoording Wtza

Jw, pgb, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 10 juni 2021

Maandag jl. is er een kamerbrief gepubliceerd over de openbare jaarverantwoording zorgaanbieders. In de brief informeert de minister over hoe zij met de reacties op de internetconsultatie van Regeling jaarverantwoording WMG is omgegaan bij het vormgeven van de ministeriële regeling. Een aantal punten uit de brief:

 • Er is op de internetconsultatie uiteenlopend gereageerd. De essentie van de reactie vanuit de zorgaanbieders was dat men erg op zag tegen de financiële en administratieve lasten die een en ander zou meebrengen en dat men niet wilde dat privacy gevoelige gegevens openbaar zouden worden.
 • De minister heeft vervolgens binnen het wettelijke kader een nader compromisvoorstel ontwikkeld voor de inhoud van de openbare jaarverantwoording:
  • Privacy: de openbare financiële verantwoording voor eenmanszaken is beperkt tot een aantal financiële ratio’s, zoals de liquiditeit en solvabiliteit, waardoor bijvoorbeeld het individuele inkomen van de eigenaar niet openbaar wordt gemaakt.
  • Administratieve en financiële lasten: Een kleine zorgaanbieder met verkort een netto omzet onder de € 12 miljoen is vrijgesteld van een accountantsverklaring. Een controleverklaring is wel nodig voor (middel) grote zorgaanbieders met kortweg een netto omzet van meer dan € 12 miljoen.
  • Administratieve lasten en bedrijfsgevoelige informatie: de openbare vragenlijst is beperkt tot een aantal basis-indicatoren, ter vermindering van de administratieve lasten en rekening houdend met bedrijfsgevoelige informatie.
 • De minister streeft ernaar om de Regeling jaarverantwoording WGM uiterlijk in oktober 2021 te publiceren.
   

De reactie op de internetconsultatie van BVKZ leest u hier.

BVKZ Kennisplein WTZA

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.