Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022

Zorgaanbieders | PGB, Zvw

Geplaatst op: 4 november 2021

Bestuurlijke afspraken Zvw-PGB 2022

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvwpgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het Ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2022. 

Belangrijke nieuwe afspraken

De afspraken voor het pgb van de zorgverzekeraar, het Zvw-pgb, lopen dit jaar af. Omdat het kabinet demissionair is, zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt over grote wijzigingen voor dit pgb. Er is daarom voor gekozen nieuwe afspraken te maken die alleen gelden in 2022.

  • De spoedprocedure voor (tijdelijke) ophoging van het pgb blijft in stand.
  • Flexibiliteit in het inzetten van uren (de ene week bijvoorbeeld wat meer dan de andere week) is een meerwaarde van het pgb.
  • Er wordt door de verzekeraar in beginsel niet afgeweken van de indicatie die de onafhankelijk wijkverpleegkundige heeft gesteld.
  • Als het gaat om pgb-toekenning en de geldigheidsduur van een indicatie is maatwerk het uitgangspunt.

De Kamerbrief

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2022

Bron: Rijksoverheid 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.