Kamer vraagt om regie in ouderenhuisvesting

ouderen

Geplaatst op: 4 november 2021

Regie ouderenhuisvesting

Niet wachten op een nieuwe regering, maar nu al meer stappen ondernemen rond ouderenhuisvesting. Bij het debat in de Tweede Kamer vorige week over de toekomst van ouderenhuisvesting was er van links tot rechts steun voor meer regie van het Rijk. De aanleiding voor het debat was de nota ‘Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij.’

Overheid moet regie nemen

Hoewel meermaals door de onderhandelende politieke partijen werd benadrukt dat het onderwerp (ouderen)huisvestiging op de formatietafel ligt, was er een brede consensus in de Kamer dat de overheid meer regie moet nemen op het onderwerp. Er werd aan de minister gevraagd om niet te wachten tot een nieuwe regering, maar hier nu al stappen op te zetten. Zo pleite VVD-Kamerlid Koerhuis dat de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken de onlangs afgesloten bestuurlijk afspraken met ActiZ, Aedes, VNG en ZN moeten uitvoeren.

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

Naast de oproep aan de overheid om meer regie te nemen op ouderenhuisvesting, waren er meer debatpunten die overlap hebben met de ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’. ‘

Ondanks een nieuwe registratie die meer inzicht biedt op mensen die wachten op verpleeghuiszorg, is het aantal mensen dat daadwerkelijk wacht niet kleiner geworden. De nieuwe registratie door zorgkantoren laat zien dat er ruim 16.000 mensen wachten op een plek. Daarnaast wachten ruim 13.000 mensen uit voorzorg.

De opgave om de komende jaren iedereen die wettelijk recht heeft op langdurige zorg, echt die zorg te kunnen bieden is ongekend groot. De vergrijzing zorgt voor een enorme groei van de vraag naar verpleeghuiszorg en zorg thuis. ActiZ ontwikkelde daarom met een brede coalitie van landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

Taskforce Wonen en Zorg presenteert tussenstand woonzorgvisies

Gemeenten zijn verplicht een woonzorgvisie op te stellen, om in te kunnen spelen op de behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen in hun gemeenten. In het Kamerdebat waren Kamerleden benieuwd naar de stand van zaken. Hoeveel gemeenten hebben nu zo’n woonzorgvisie?
Recent presenteerde de Taskforce Wonen en Zorg, waar ActiZ ook deel van uit maakt, een tussenstand. De resultaten van het onderzoek door de Taskforce laten zien dat de woonzorgopgave in alle gemeenten steeds hoger op de agenda staat. Maar minder dan helft van de gemeenten formuleert op minimaal één thema concrete doelstellingen in aantallen, locaties of planning.  Veel gemeenten staan dus nog aan het begin.

Bron: Actiz en Sociaal Web

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.