Jaarrapportage fraudebeheersing

zorgmedewerkeres, zorgaaanbieders

Geplaatst op: 20 oktober 2022

Jaarrapportage fraudebeheersing

Zorgverzekeraars hebben in 2021 ruim duizend fraudeonderzoeken afgerond. In 649 gevallen bleek daadwerkelijk sprake van fraude, in totaal is daarmee een bedrag van ruim 17 miljoen euro gemoeid. Zorgverzekeraars werken steeds meer samen de Nederlandse arbeidsinspectie en toezichthouders NZA en IGJ, omdat zij zien dat fraudeonderzoeken steeds complexer worden. Zij zetten daarnaast extra in op het voorkomen van fraude. Dit staat in de jaarrapportage fraudebeheersing 2021 van alle zorgverzekeraars.

Jaarrapportage

Vorig jaar zijn 1053 fraudeonderzoeken afgerond, ruim 200 meer dan in 2020. Bij zo’n 60% van de onderzochte zaken werd fraude vastgesteld, waaronder in de sectoren wijkverpleging (54%) en paramedische zorg (16%).

Daarnaast werd relatief vaak fraude vastgesteld met persoonsgebonden budgetten (pgb) voor de langdurige zorg (Wlz) (13%). Na het vaststellen van fraude, treffen zorgverzekeraars maatregelen tegen de betreffende zorgaanbieder.

Bekijk hier de volledige jaarrapportage

Fraudebeheersing

Fraudebeheersing heeft een gepaste plek in alle processen van de zorgverzekeraar, zoals het zorginkoopbeleid en het verwerken van declaraties. Zorgverzekeraars zoeken bij het beheersen van fraude altijd naar een goede balans tussen vertrouwen en controle. Zij richten zich zo veel mogelijk op preventie: voorkomen waar het kan, alleen onderzoeken en bestraffen waar het moet. Op die manier gaat er minder zorggeld verloren en is er minder onderzoek nodig.

Bron: ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.