Interview Jos Trouwborst

Geplaatst op: 16 september 2021

Allereerst vroegen wij Jos hoe hij terugkijkt op ruim drie jaar bestuurslidmaatschap van BVKZ.

Terugblik

Ik ben aangetreden in een roerige periode. Er was gedoe rond een bestuurslid dat door de ledenvergadering was ontslagen en ik dacht bij mezelf: hierdoor laten we toch zeker niet de BVKZ in de verdrukking komen? Dat ging me aan het hart. Gelukkig hebben we die nare periode tot een goed einde weten te brengen. Daarnaast trad ik natuurlijk aan in het kader van een reorganisatie binnen de vereniging, waarbij we het toezicht op, en de uitvoering van, het beleid uit elkaar gingen halen. Onze oprichter en voorzitter Mark van Barschot werd in de functie van directeur verantwoordelijk voor de uitvoering en het bestuur zou op afstand meer in een toezichthoudende rol komen. Deze operatie is niet zonder slag of stoot verlopen, omdat eenieder ook moest wennen aan de nieuwe rolverdeling, maar hebben we in gezamenlijke inspanning van directie en bestuur wel tot een goed einde gebracht. Het is mooi om te zien dat dat nu goed functioneert.

Wat viel je op toen je aantrad als bestuurslid?

Wat me vooral is opgevallen is hoe veel door BVKZ in korte tijd, met zeer beperkte middelen, voor elkaar gebokst is. Als “gewoon” lid zag ik daar natuurlijk al het één en ander van, maar vanuit de binnenkant, als bestuurslid, zag ik pas echt hoeveel kracht en drive BVKZ ontwikkelt en hoeveel zaken tegen de verdrukking in, toch gerealiseerd worden. Ik vond dat indrukwekkend. Neem bijvoorbeeld de sterke positie die BVKZ heeft ingenomen in de ontwikkelingen rond het PGB, zowel in de agenda PGB als de ontwikkeling van het nieuwe PGB portaal. Maar ook het openbreken van de Wlz voor contractering van kleinschalige en nieuwe aanbieders. Om dergelijke zaken te bereiken moet je beschikken over een goed netwerk en een goede reputatie. BVKZ heeft die in no-time opgebouwd en dat vind ik knap.

Wat ik bijzonder vind is dat BVKZ bestaat uit daadkrachtige ondernemers die vanuit een sterke visie begonnen zijn en enorm gedreven zijn om bij te dragen aan een positieve verandering in de zorg, voor hun cliënten. Het bij elkaar brengen van dergelijke sterke karakters in één belangenvereniging is nog niet zo makkelijk, maar dat lukt BVKZ toch vrij aardig. Daar gaat heel veel positieve kracht van uit.

Wat zijn de belangrijkste zaken die je op financieel gebied gerealiseerd hebt?

Toen ik aantrad stond BVKZ financieel gezien nog in de kinderschoenen. Het was pionieren met de bedoeling om toe te werken naar meer professionaliteit. Samen met onze boekhouder en accountant hebben we daarin grote stappen kunnen zetten. Voor de vereniging is misschien het meest opvallende geweest dat we een nieuwe contributiesystematiek hebben opgezet, waarbij we op een andere manier invulling gegeven hebben aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Die nieuwe systematiek was ook nodig om BVKZ een stevige basis te geven om de toekomst mee in te kunnen. Ik ben er trots op dat ik aan de basis hiervan heb gestaan en dat de leden deze beweging ook hebben gesteund.

Als je met een schuin oog naar de toekomst van BVKZ kijkt….

…. dan zie ik een club die heel actief is én blijft. BVKZ is sterk verbonden met organisaties en mensen en heeft een sterke drive om de leden te helpen en kan doen waar zij goed in zijn: het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning aan de mensen die dat zo hard nodig hebben. Ik heb daarbij veel vertrouwen in de directie van BVKZ.

Daarnaast zou het mooi zijn als BVKZ zich echt kan opwerpen als kenniscentrum voor de kleinschalige zorg. En misschien zelfs een marktpositie kan opbouwen op het gebied van trainingen en zelfs kwaliteitssystemen. Het geeft veel vertrouwen om te zien dat met het kennisplein en de BVKZ Academie de eerste stappen op dat gebied al nadrukkelijk worden gezet.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.