Integraal Zorgakkoord getekend

zorgverleners

Geplaatst op: 22 september 2022

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is vorige week uiteindelijk door 13 zorgpartijen (vooral afkomstig vanuit de Zvw) getekend. De 14e partij, de huisartsen, tekent vooralsnog niet.
In het IZA worden budgettaire kaders vastgelegd voor de medisch specialistische zorg, GGZ, wijkverpleging, huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

In het integraal zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren.

De financiële vertaling van het IZA staat in de VWS-begroting 2023, zoals die is gepresenteerd in de Miljoenennota dinsdag jl. 

Wat doet BVKZ?

In ons nieuwsbericht van vorige week kunt u lezen dat BVKZ als relatief kleinere brancheorganisatie was BVKZ helaas niet uitgenodigd en dus geen formele partij in dit overleg. Vanzelfsprekend hebben we het proces wel gevolgd en waar mogelijk input gegeven voor de discussie aan onze samenwerkingspartners die wel aan tafel zaten. Zij hebben bijvoorbeeld hun zorgen geuit over de mogelijke beperking die voortvloeit uit het IZA van de vrijheid en de mogelijkheid van cliënten om te kunnen kiezen voor de zorgaanbieder van hun voorkeur. Gegeven de tekst en de stand van zaken in de onderhandelingen deelt BVKZ deze zorgen en pleiten wij samen met onze samenwerkingspartners voor betere en duidelijkere afspraken hierover, gekoppeld aan goede afspraken over aanpassingen aan het contracteerbeleid die meer ruimte bieden voor contractering van kleinschalige aanbieders.

de discussies en voorstellen op de voet blijft volgen en hierover in gesprek zijn met het ministerie van VWS. Vooral ten aanzien van de regionale (domeinoverstijgende) samenwerking, contractering, keuzevrijheid  voor cliënten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt .

 

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.