Inkoopkader langdurige zorg geactualiseerd (2021-2023)

Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ | Wlz

Geplaatst op: 3 juni 2021

De zorgkantoren hebben hun meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. Hierin staat hoe zij inkoopafspraken maken voor 2021-2023.

Wat verandert er?

Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren voor alle sectoren en alle regio’s met één richttariefpercentage van 95,8% voor de vergoeding van langdurige zorg. De zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering.

Het landelijke kader geldt voor alle zorgkantoren, behalve die van Menzis en DSW die nog een doorlopend beleid hebben. De zorgkantoren die het landelijk kader volgen, hanteren het richttarief  waarbij elk zorgkantoor bepaalt hoe ze omgaat met de ruimte voor het oplossen van regionale knelpunten  en de stimulering van de kernelementen (passende zorg, innovatie, duurzaamheid en bedrijfsvoering) met differentiatie en maatwerkafspraken.

Contractering

Zorgkantoren geven aan zorgaanbieders bij voorkeur rechtstreeks te contracteren. Huidige onderaannemers kunnen, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, rechtstreeks met zorgkantoren een contract sluiten. Dit beperkt volgens de zorgkantoren:

  • de administratieve lasten en verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer:
  • draagt bij aan de continuïteit van zorg en aan de herkenbaarheid van het zorgaanbod voor de klant.

Als dit niet mogelijk is, kan een zorgaanbieder onderaannemers inschakelen voor de levering van Wlz-zorg. Dit kan bijdragen aan de keuzevrijheid van klanten en zo meerwaarde hebben voor het passend invulling geven aan de zorgvraag.

Richtlijn onderaanneming

De richtlijn is dat zorgaanbieders tenminste 2/3 van de verwachte gecontracteerde zorg zelf leveren. Aanvullend geldt dat het niet is toegestaan om een ZZP- of VPT-pakket volledig door een onderaannemer te laten leveren, tenzij het zorgkantoor daar toestemming voor geeft. Gebruik maken van derden voor het leveren van zorg moet gemeld worden. Volgens de inkoopvoorwaarden moet bij inschrijving aangegeven worden of een organisatie al dan niet van plan is te werken met onderaannemers. Zorgaanbieders kunnen ook in de loop van het jaar nieuwe onderaannemers inzetten voor zorglevering, maar maakt dat vooraf aan het zorgkantoor kenbaar. Het zorgkantoor wil weten welke onderaannemers actief zijn en voor welk deel van de productie zij ingezet worden.

De zorgaanbieder die een onderaannemer inzet voor zorglevering blijft altijd volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg door de onderaannemer. De zorglevering door de onderaannemer moet dan ook aan alle eisen voldoen die het zorgkantoor aan de zorglevering van de hoofdaannemer stelt.

PGB initiatieven

Zorgkantoren stimuleren zorg in natura. Zorgkantoren nodigen PGB-gefinancierde wooninitiatieven uitdrukkelijk uit om, indien de klant omzetting naar zorg in natura wenst, in te schrijven voor een Wlz-overeenkomst

Fasering inkoop

Publicatie landelijk inkoopkader Zorgkantoor 28 mei 2021
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Zorgaanbieder Uiterlijk 17 juni 2021 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2021
Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders Zorgaanbieder Uiterlijk 30 juli 2021 17.00
Mogelijkheid tot gesprek over contractering en voorwaarden Uiterlijk 1 oktober 2021
Voorlopige contractering (eenjarige of meerjarige overeenkomst) Uiterlijk 22 oktober 2021
Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa     15 november 2021

 

Meer informatie over het inkoopkader op de site van Zorgverzekeraars Nederland

BVKZ adviseert u nadrukkelijk om, indien van toepassing, kennis te nemen van dit inkoopkader en tijdig te starten met de voorbereiding voor inkoopprocedure gezien het aantal documenten dat dient te worden verstrekt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, vernemen we dit graag.

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.