Inkoopbeleid Wlz 2025

| Wlz

Geplaatst op: 27 juni 2024

Inkoopbeleid 

De zorgkantoren hebben vorig jaar hun meerjarig inkoopbeleid gepubliceerd. Voor 2024 en 2025 zijn er wel belangrijke wijzingen. Deze aanpassingen komen voort uit de juridische procedures die zorgaanbieders tegen zorgkantoren hebben gevoerd over het richttariefpercentage en hoe dat tot stand is gekomen.

Wijzigingen

De wijzigingen gelden voor alle drie de Wlz-sectoren: gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en langdurige GGZ.
Voor 2024 geldt dat deze met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd.
Voor 2025 gaan de zorgkantoren dezelfde methode gebruiken als voor de herberekening van het richttariefpercentage voor 2024.

  • Het richttariefpercentage is gebaseerd op jaarrekeningen 2023, declaratiegegevens 2023 en NZa maximumtarieven 2023.
  • Op basis hiervan wordt voor het deel Wlz het kostenpercentage per zorgaanbieder bepaald ten opzichte van NZa max tarieven. Per sector moet ten minste 75% van de zorgaanbieders een neutraal of positief resultaat hebben zowel op basis van het aantal zorgaanbieders als op basis van het marktaandeel. 
  • De financieringsbaten en -lasten zijn in het model meegenomen.

Omdat de zorgkantoren de gegevens van 2023 gebruiken voor de berekening van het richttariefpercentage, wordt dit percentage, anders dan in voorgaande jaren, pas op 5 september bekendgemaakt. Voor 2025 is het regionale beleid aangepast waar dat nodig was. U kunt deze teruglezen in de regionale inkoopdocumenten van de zorgkantoren.

Overzicht wijzigingen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een overzicht gemaakt waarin ze het beleid per zorgkantoor op de belangrijkste thema’s toelichten. Daarnaast heeft AAG een overzicht opgesteld van de belangrijkste wijzigingen voor alle sectoren.

Overzicht VGN

Overzicht AAG

Inkoopbeleid per zorgkantoor

Hieronder treft u het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren aan. 

Zilveren Kruis / Friesland

VGZ

CZ

Menzis

DSW

Zorg en Zekerheid

Salland/Midden IJssel

Bron: ZN 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.