Informatiekaart wijzigingen regelgeving langdurige zorg

Wlz | Wlz

Geplaatst op: 15 juli 2021

De beleidsregels voor de langdurige zorg 2022 zijn gepubliceerd. De opvallendste wijziging is de introductie van een aparte logeerprestatie met een tarief voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. De nieuwe prestatie geeft onder andere ruimte voor de extra personele inzet die nodig is bij het logeren van deze cliënten en draagt bij aan voldoende passend aanbod.

Per 2022 wordt er in de bekostiging van de beademingszorg onderscheid gemaakt in drie toeslagen chronische ademhalingsondersteuning: laag, midden en hoog.

Informatiekaart

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.