Informatie zorgaanbieders gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 14 juli 2022

Informatie zorgaanbieders gehandicaptenzorg

informatie-zorgaanbieders-gehandicaptenzorg

Voor de basisinformatie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aan een landelijke registratie. Daarmee wordt voor zorgzoekers via ZorgkaartNederland een actueel en toegankelijk overzicht van zorg en voorzieningen beschikbaar. Daarnaast hoeven zorgaanbieders op termijn niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren.

Basisinformatie aanleveren

De informatie wordt door zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg aangeleverd bij Vektis via een aanvullende vragenlijst. Vektis zorgt voor een landelijke registratie waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland, zorgkantoren en ZorgkaartNederland. Een deel van de zorgaanbieders heeft de basisinformatie al aangeleverd. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen dit alsnog te doen.

Centrale registratie

U levert basisinformatie aan zoals:

  • Openingstijden
  • Adresgegevens
  • Toegankelijkheid locatie

De basisinformatie, en eventuele aanpassingen hierop, wordt daarmee op één plek geregistreerd en direct doorgevoerd op alle relevante cliëntomgevingen. Hiermee wordt een begin gemaakt met de transitie naar één bronregister voor deze informatie waarmee in de nabije toekomst de administratieve lasten voor partijen verminderen. Zorgverzekeraars hebben deze basisinformatie nodig voor het inkopen en contracteren van zorg. Vektis legt deze gegevens samen met de gegevens in het AGB-register vast en informeert zorgverzekeraars.

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.