IGJ publiceert sectorrapportages over de invloed van corona op de zorg

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, Jeugd

Geplaatst op: 10 september 2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft sinds de uitbraak van het coronavirus nauw contact onderhouden met zorgaanbieders. De resultaten hebben ze vastgelegd in diverse rapportages:

Tussenrapportage –de zorg en de jeugdhulp tijdens de coronacrisis (een vervolgrapportage volgt later in september 2020)

Sectorrapportage Gehandicaptenzorg

Sectorrapportage Jeugd

Sectorrapportage Verpleging, verzorging en thuiszorg tijdens de coronacrisis

Met name is er in de diverse sectoren gelet op de volgende punten:

  • is het zorgveld breed in staat om op het juiste niveau te kunnen blijven functioneren;
  • welke risico’s zijn er als gevolg van de eerste coronagolf geïdentificeerd voor de patiëntveiligheid, de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid;
  • welke kansen zijn er onder druk gecreëerd en kunnen vastgehouden worden voor de toekomst;
  • wat heeft bijgedragen aan het inperken van de risico’s en welke ontwikkelingen zijn juist ten goede gekomen aan de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid;
  • wat is ervoor nodig om de sector in de goede beweging te houden om op het juiste niveau te handelen bij een eventuele volgende virusuitbraak teneinde de kwaliteit van de zorg en de beschikbaarheid en veiligheid van producten te waarborgen.

Naast een analyse worden er ook aanbevelingen gepresenteerd in de rapporten op basis van de geleerde lessen en als voorbereiding op een mogelijk tweede golf.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.