IGJ: gedwongen zorg (Wzd en Wvvggz) en incidenten wijkverpleging

Geplaatst op: 27 juni 2024

Gedwongen zorg en incidenten melden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde in de afgelopen week twee rapporten:

 • Bevindingen op gedwongen zorg in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
 • Melden van incidenten in de wijkverpleging.

Grote verschillen in toepassen van gedwongen zorg

Hoe zorgaanbieders omgaan met dwang in de zorg verschilt nogal. Nog niet voor iedere cliënt wordt persoonlijk afgewogen of vrijheidsbeperkende maatregelen echt nodig zijn. En niet alle zorgverleners zijn zich voldoende bewust of een handeling onder dwang valt. Het uitgangspunt dat dwang alleen wordt toegepast als het echt niet anders kan, en dan zo min mogelijk, geldt nog niet overal in de zorg.

Rapporten per sector

Adviezen aan de zorgaanbieders

 • Maak per cliënt een afweging welke vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn en heb aandacht voor de eigen regie van de cliënt.
 • Organiseer verdiepende scholing, ook voor ZZP’ers en uitzendkrachten.
 • Zorg ervoor dat het duidelijk is wie de cliënt vertrouwenspersoon is en hoe diegene te bereiken is.
 • Houd aandacht voor goede registraties en analyses van gedwongen zorg, zodat er ook gesignaleerd en geleerd kan worden.
 • Betrek cliëntenraden bij het opstellen van kwalitatieve analyses over gedwongen zorg.

Wijkverpleging en melden van incidenten

De inspectie onderzocht in 2023 hoe de wijkverpleging omgaat met melden. Het gaat om intern melden en melden bij de inspectie.

Hoe kan de wijkverpleging meer doen met meldingen?

Één van de belangrijkste conclusies is dat de wijkverpleging meer kan doen met meldingen. De meeste zorgverleners weten dat ze het intern moeten melden als er iets mis gaat of bijna mis gaat. Toch doen ze dat niet altijd. Bijvoorbeeld omdat het probleem inmiddels is opgelost. Dan zien zij het invullen van een meldformulier als een administratieve last. Dat is een gemiste kans, want zo kan de organisatie er niets mee doen.

Wat helpt om melden te stimuleren?

De IGJ heeft onderzocht wat melden stimuleert:

 • Zorg voor een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om incidenten te melden. Maak het melden makkelijk.
 • Geef een compliment als iemand iets meldt. Zorg voor een cultuur waarin medewerkers incidenten met elkaar durven te bespreken, om ervan te leren.
 • Laat weten wat er met een melding gebeurtm zodat medewerkers merken dat hun melding nuttig was.
 • Leg nieuwe medewerkers uit dat het melden van incidenten nuttig is.

Voor BVKZ leden

Leden kunnen gebruikmaken van onze nieuwe samenwerkingspartner Kaat Vink & Partners. U kunt kosteloos advies inwinnen bij hen als u te maken krijgt met een (ernstig) incident of calamiteit. Op 26 september kunt u een webinar bijwonen over dit thema.

Aanmelden webinar

Meer informatie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.