NZa publiceert handreikingen jaarverantwoording

Wtza | Wlz, Zvw

Geplaatst op: 2 februari 2023

Handreikingen jaarverantwoording

handreikingen-jaarverantwoordingDe NZa heeft dinsdag jl. de handreikingen jaarverantwoording gepubliceerd. Een integere en professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor de continuïteit van zorg en rechtmatige besteding van zorggeld. De overheid stelt daarom eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).     

Aanlevering jaarverantwoording

Vanaf 2022 houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording. Zorgaanbieders moeten deze voor 1 juni openbaar maken. Als er sprake is van overmacht, dan kunt u uiterlijk 31 maart 2023 een uitstelverzoek indienen via het uitstelformulier. De NZa controleert of de jaarverantwoording op tijd en volledig is aangeleverd en zet zo nodig handhavingsmiddelen in.

Bekijk de beleidsregel handhaving

Verruiming van de termijn voor een deel van de zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders die al zorg leverden voor 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over het boekjaar 2021 openbaar dienden te maken is de termijn verruimd naar 31 december 2023. Voor de zorgaanbieders die wel eerder een jaarverantwoording openbaar dienden te maken geldt deze verruiming niet.

Bekijk het CIBG nieuwsbericht

Speciale handreikingen

Voor veel zorgaanbieders is de openbare jaarverantwoording nieuw. Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa samen met AAG speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin vertellen ze welke gegevens u precies aanlevert en hoe u deze gegevens gemakkelijk kunt achterhalen. Er zijn handreikingen voor verschillende rechtsvormen: 

Webinar

Op donderdag 30 maart is er een webinar waarin zorgaanbieders worden meegenomen in de jaarverantwoording. 

Klik hier voor aanmelden

Het eerste webinar was op 16 februari. De presentatie, de video-opname en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden zijn terug te zien op de website van de NZa.

Verslag webinar 16 februari

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.