Handreiking stijging looncomponent in tarieven Wmo en Jeugdwet.

Jw, Wmo

Geplaatst op: 30 december 2021

Om de beoogde extra salarisverhoging van 1,5% voor de middensalarissen te kunnen realiseren heeft de VNG deze week een handreiking en beslisboom gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe gemeenten de looncomponenten met 1,13% kunnen laten stijgen in het geval er sprake is van een lopend contract.

 

Handreiking ova indexering

Brandbrief BVKZ

Begin november schreven verschillende brancheorganisaties, waaronder ook BVKZ, een brandbrief naar de minister. We maakten ons zorgen hoe de beoogde extra salarisverhoging van 1,5 % voor de middensalarissen in de zorg gerealiseerd kon gaan worden. We hebben daarin de minister opgeroepen om zorgverzekeraars en gemeenten het werkgevers binnen de zorg thuis mogelijk te maken om goed werkgeverschap te tonen, op basis van reële tarieven; werkgevers de toegezegde financiële compensatie beschikbaar stellen voor het uitbetalen van de 1,5 % loonsverhoging en zorgverzekeraars in de contractering voor 2022 gebruik te laten maken van de door de Nza gecorrigeerde ova* van 3,78%.

Vorige maand deden VNG, werkgevers in de zorg- en welzijnssector en het ministerie van VWS, mede naar aanleiding van onze brandbrief, de oproep aan gemeenten om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% extra te laten stijgen. Toen gaven partijen aan op korte termijn een handreiking te publiceren waarin beschreven wordt hoe gemeenten de looncomponenten met 1,13% kunnen laten stijgen in het geval er sprake is van een lopend contract.

Procedure geschillen

Met het oog op eventuele geschillen tussen gemeenten en aanbieders over de stijging met 1,13% van de looncomponent van het tarief, zijn partijen in gesprek om te komen tot een passende vorm van bemiddeling. Zij verwachten aanbieders hierover begin komend jaar te kunnen informeren.

*OVA = Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

Bron en meer informatie: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.