Handreiking reikwijdteverklaring Wzd VG en PG (geen Wlz)

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 6 januari 2022

Deze handreiking (opgesteld door Actiz en VGN) geeft inhoud aan een belangrijk onderdeel van de Wzd; hoe een VG of PG cliënt zonder Wlz-indicatie onder de Wzd kan worden gebracht. Dit is onder meer van belang voor ambulante onvrijwillige zorgverlening. Onvrijwillige zorgverlening in ambulante setting is nog niet voldoende tot ontwikkeling is gekomen.  Dit is jammer, want ambulante onvrijwillige zorgverlening kan eraan bijdragen dat ingrijpender maatregelen, zoals een onvrijwillige opname, voorkomen kunnen worden.
Actiz en VGN publiceren deze handreiking als een concept. Het veld kan er vanaf nu mee gaan werken en na een half jaar evalueren zij deze handreiking, zal deze zo nodig aangepast worden en daarna vastgesteld.

concept handreiking reikwijdteverklaring Wzd

 

Bron en meer informatie: VGN

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.