Handreiking organiseren logeerzorg voor ouderen

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 11 november 2021

handreiking-logeeropvang-ouderenHandreiking logeerzorg ouderen

Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet u allemaal aan denken en welke stappen zet u? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders. De nieuwe VWS Handreiking logeerzorg geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de organisatie en financiering van logeerzorg.

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg is een (zwaardere) vorm van respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg. Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hiermee hun mantelzorgers te ontlasten. Deze handreiking heeft met name betrekking op logeerzorg gericht op ouderen (en hun mantelzorger, hoofdzakelijk vanuit de Wmo) maar heeft ook raakvlakken met de zorg vanuit de Wlz en Zvw.

Doel en doelgroep van de handreiking

Met behulp van voorbeelden uit de praktijk laat de handreiking zien wat mogelijkheden zijn om logeerzorg te organiseren en te financieren en welke overwegingen hierbij een rol spelen. Het een inspiratiedocument en een hulpmiddel voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, zorgaanbieders en andere organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van logeerzorg.

Handreiking

Bron: Zorg & Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.