Handreiking kostprijzen jeugdwet

Jeugdzorg

Geplaatst op: 14 april 2022

Handreiking kostprijzen jeugdwet

handreiking-kostprijzen-jeugdwetVeel gemeenten hebben al sinds de overgang van jeugdzorg te maken met tekorten op het budget voor jeugdzorg. Tegelijkertijd willen zij zorgaanbieders een reëel tarief betalen. Over wat een reëel tarief is, bestaat echter veel discussie. Daarom is er een geactualiseerde handreiking gepubliceerd voor kostprijzen in de jeugdwet, als handvat voor gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk tot reële tarieven te komen.

Lees hier de handreiking

Onderzoek

Berenschot voert jaarlijks een benchmarkonderzoek uit binnen de jeugdzorg, waarin de volgende vragen centraal staan:

  • Wat is de kostprijs?
  • Uit welke kostprijselementen is die opgebouwd?
  • Hoe verhoudt deze zich tot die van vergelijkbare organisaties binnen het jeugddomein?

Het kostprijsmodel, dat de basis vormt voor dit benchmarkonderzoek, heeft Berenschot ontwikkeld samen met de deelnemende jeugdzorgaanbieders. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vastgestelde jaarrekeningen en gevalideerde gegevens. Aan het onderzoek hebben geen vrijgevestigden deelgenomen. De uitkomsten en handvatten die u in deze handreiking treft, bieden dan ook geen inzicht in de kostprijzen en tarieven van vrijgevestigden.

Handvatten 

Met deze handreiking worden handvatten geboden aan gemeenten én aanbieders om goed onderbouwde, reële kostprijzen te berekenen en tarieven te bepalen voor de producten in de Jeugdwet. Deze handreiking biedt geen handvatten voor het tarief dat individuele gemeenten voor specifieke producten moeten hanteren. Dit vanwege de huidige grote diversiteit in producten in het land, maar vooral ook omdat de lokale situatie altijd anders is dan het landelijk gemiddelde. Juist daarom is het zo belangrijk dat gemeenten en aanbieders hierover lokaal het goede gesprek voeren.

Bron: Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.