Handreiking beschikbaar om te komen tot reële tarieven voor gezinshuiszorg

Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 22 juli 2021

VNG, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben een handreiking over de financiering van gezinshuizen opgesteld. Het doel van de handreiking is om gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen een objectief hulpmiddel te bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de reële tarieven die passen bij jeugdhulp in gezinshuizen.

De handreiking bevat elf financiële bouwstenen zoals, kosten van verzorging en huisvesting, het inkomen van de gezinshuisouder en overheadkosten. Per bouwsteen is weergegeven wat deze (gemiddeld) kost en hoe de inzet ervan varieert bij, bijvoorbeeld, verschillende zorgzwaarte of groepsgrootte. De bouwstenen bieden hulp bij de inkoop van gezinshuiszorg. Tevens bevat de handreiking een rekenmodule waarmee gemeenten of regio’s zelf, op basis van de verschillende doelgroepen en zorgzwaarte van jeugdigen, inzichtelijk kunnen maken wat een passende tariefstelling in hun eigen gemeente of regio is.

Handreiking

Bron: VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.