Groot onderzoek waarde en betekenis van het PGB

Geplaatst op: 22 juli 2021

De afgelopen maanden heeft Significant, in opdracht van het ministerie van VWS, een groot onderzoek uitgevoerd naar de waarde en betekenis van het PGB, bezien vanuit de oorspronkelijke bedoeling van het PGB. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

Leden van BVKZ hebben op verschillende manieren hun input geleverd, ervaringen en bevindingen vanuit de praktijk van de zorgaanbieder gedeeld met de onderzoekers en hun visie gegeven op de waarde van het PGB voor cliënten, voor zorgaanbieders en voor het zorgstelsel als geheel. De vereniging BVKZ is lid van de klankbordgroep van het onderzoek en heeft als zodanig haar (waar nodig kritische) visie ingebracht op alle aspecten van het onderzoek. Een divers samengestelde groep leden van BVKZ heeft actief deelgenomen aan verschillende interviewsessies. Ook hebben zij input geleverd voor de ontwerpsessies. In deze gezamenlijke bijeenkomsten hebben alle bij het PGB betrokken stakeholders suggesties ter verbetering en versterking van de werking van het instrument PGB aangedragen, verkend, gewogen en van commentaren voorzien.

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden naar verwachting tussen half en eind augustus openbaar gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer. BVKZ zal de uiteindelijke versie uiteraard voorzien van een passende beleidsreactie. Uiteraard houden wij u op deze plaats op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in ons als branchevereniging, bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door: Mark van Barschot – Directeur BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.