Goede samenwerking tussen zorgverleners positief voor gevoel van veiligheid bij ouderen en mantelzorgers

zorgverleners

Geplaatst op: 10 maart 2022

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen, zorgt voor een gevoel van rust en veiligheid bij ouderen en mantelzorgers.

Onderling contact en goede communicatie

Zowel ouderen als mantelzorgers waarderen het om één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden ze het onderlinge contact tussen zorgverleners en een goede communicatie belangrijk. Vooral mantelzorgers voelen zich gesteund en ondersteund als er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden. Dit geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Digitale communicatiemiddelen

De digitale communicatiemiddelen zijn nog onvoldoende toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Vooral systemen voor contact tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals moeten eenvoudiger. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het gebruik van digitale middelen door ouderen en mantelzorgers.

Mantelzorg en dementie

Mantelzorgers geven aan dat zij behoefte hebben aan meer informatie over het verloop van de ziekte dementie. Zij zijn gebaat bij praktische informatie over welke stappen zij moeten nemen voor de zorg voor een oudere met dementie en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning voor hen zelf.

Netwerken integrale ouderenzorg

Op steeds meer plekken in Nederland worden netwerken integrale ouderenzorg opgezet; een samenwerking van zorg- en welzijnsprofessionals en organisaties. In opdracht van het ministerie van VWS deed het RIVM eerder onderzoek naar waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderen en mantelzorgers integrale ouderenzorg ervaren: afgestemde zorg waarbij gewerkt wordt volgens één aanpak.

Lees hier het onderzoek van het RIVM

Bekijk de netwerken via een interactieve kaart

Bron: RIVM / Zorg & Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.