Gezamenlijke brief naar de eerste kamer over de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon – reparatiewet Wzd/ Wvggz

WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 22 juli 2021

BVKZ heeft met andere branches een gezamenlijke brief gestuurd naar de Eerste Kamer waarin we aandacht vragen voor een aantal zaken omtrent de cliëntvertrouwenspersoon:

  1. Locatiebezoeken
  2. Het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenswerk
  3. Informatieverstrekking door de zorgaanbieder
  4. Onduidelijkheid voor cliënten en zorgverleners

We hechten veel waarde aan de rol die de cliëntvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang heeft gekregen, er is echter een aantal issues die we graag afgebakend en verhelderd willen zien. Vandaar dat we de minister vragen om specifiek aandacht te schenken aan genoemde onderwerpen.

Wat doet BVKZ?

BVKZ is actief op het gebied van de Wzd en met name wat de implementatie van de wet betreft voor de kleinschalige zorgaanbieders.  Uit dit oogpunt hebben we eerder genoemde brief geschreven om de rol en reikwijdte van de cliënt vertrouwenspersoon te duiden. 

BVKZ ontwikkelt in samenwerking met andere branches en Vilans voorlichtingsmaterialen voor kleinschalige aanbieders. Een voorbeeld kunt u vinden op De Wet Zorg en Dwang in de Wijk. Op dit moment werken aan de handreiking voor kleinschalige woonvormen en hebben we recentelijk een enquête gehouden om meer zicht (en grip) te krijgen op de knelpunten die kleinschalige zorgaanbieders ervaren bij de implementatie van de Wzd.

Lees ook ons bericht in deze nieuwsbrief over de aanlevering overzicht verplichte en onvrijwillige zorg.

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in ons als branchevereniging, bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door: Angeline Ackermans – Senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.