WBTR per 1 juli in werking- overzicht gevolgen in één document

verenigingen, stichtingen

Geplaatst op: 17 juni 2021

Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een Informatieblad “Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen gepubliceerd”.

Goed bestuur

De wet stimuleert u om het gesprek aan te gaan als bestuurder en/of toezichthouder van verenigingen en stichtingen over hoe goed bestuur en toezicht binnen de vereniging of stichting het best geborgd kan worden. Dat kan een intern gesprek zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gevoerd worden met leden of donateurs van de vereniging of stichting.

Tegenstrijdig belang regeling

Van tegenstrijdig belang is sprake als een bestuurder of commissaris van een vereniging of stichting bij een besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging of stichting. Denk aan het geval dat een vereniging een bepaald pand wil huren voor haar activiteiten en een van de bestuurders van de vereniging verhuurder is van dat pand. Het persoonlijk belang van de bestuurder is in dat geval tegenstrijdig aan het belang van de vereniging. De bestuurder heeft immers belang dat zijn pand gehuurd wordt voor een zo hoog mogelijke huur. De vereniging heeft belang bij een pand met zo laag mogelijke huur.

Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en het monistisch bestuursmodel

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen geeft een wettelijke grondslag voor verenigingen en stichtingen voor het instellen van:

  • een monistisch bestuursmodel met één orgaan: het bestuur bestaande uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders (NUBs); of
  • een dualistisch bestuursmodel met twee organen: 1) het bestuur en 2) de raad van commissarissen of raad van toezicht.

Informatieblad Gevolgen WBTR

BVKZ

Wij adviseren alle besturen om zo snel mogelijk aandacht aan de WBTR te besteden. Kennisnemen van alle eisen en manieren om aan de WBTR te voldoen, kan op een gemakkelijke manier. Via een stappenplan van wbtr.nl. Wij zijn partner geworden van dit initiatief. Alle verenigingen en stichtingen kunnen met een lidmaatschap bij BVKZ deelnemen aan de online WBTR-omgeving met maar liefst 50% korting. Meld u direct aan!

Aanmelden bij WBTR

Ons advies: regel zaken op tijd, zonder dat het onnodig veel tijd en inspanning kost; 1 juli is dichtbij!

Voor meer informatie over de WBTR kunt u terecht op onze website. 

Bron: WBTR

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.