Gevolgen voor te laat aanleveren jaarverslag

Jeugdzorg, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Thuiszorg

Geplaatst op: 11 maart 2021

De IGJ legt bijna 500 zorginstellingen een boete op (‘last onder dwangsom’), omdat ze hun jaarverslag over 2019 niet hebben gedeponeerd. Ze moeten tien weken lang elke week duizend euro boete betalen, tenzij ze tussentijds aan hun wettelijke plicht voldoen. Normaal gesproken moesten instellingen uiterlijk 31 mei vorig jaar hun jaarverslag inleveren.

De IGJ laat weten dat vooral bedrijven in de thuiszorg, de ggz en de verpleging ‘sterk zijn vertegenwoordigd’. De bijna 200 boetes die volgende week worden opgelegd gaan vrijwel allemaal naar de jeugdzorg- en gecombineerde instellingen. Ondanks dat de inspectie alle instellingen die in gebreke bleven vorige maand voor de laatste keer heeft gewaarschuwd, heeft een groot deel daarop niet gereageerd.

Uitstel door Corona

De IGJ heeft zorginstellingen vele malen de kans gegeven om hun jaarverslag over 2019 te deponeren. Ondanks dat de IGJ in verband met de coronacrisis vorig jaar iedereen vier maanden uitstel heeft verleend, voldeed bijna een derde van de 6200 zorginstellingen niet aan die ruimere termijn. Ze hadden uiterlijk 30 september hun jaarverslag moeten inleveren.

Daarna heeft de IGJ de zorginstellingen na een maand wachten hen opnieuw een kans gegeven hun jaarverslag in te leveren met een zogenoemd ‘voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom’. Daarmee kregen 1200 bedrijven die toen geen boekhouding hadden overgedragen vier weken extra tijd. Daarna hebben er ongeveer 800 van de 1200 instellingen wel aan hun verplichtingen voldaan.

Extra herinnering

De IGJ heeft daarna ongeveer twee maanden gewacht tot ze vorige week besloot de bijna 500 zorginstellingen een last onder dwangsom op te leggen. ‘Vanwege de coronaperikelen hebben we de instellingen nog eens een extra herinnering gestuurd’, verklaart een woordvoerder van de inspectie.

BVKZ

Wij adviseren onze leden om de jaarverantwoording vóór 1 juni 2021 over verslagjaar 2020 en daar op tijd mee te beginnen.

Uw organisatie dient in het bezit te zijn van een eHerkennings-certificaat en een DigiMV (vernieuwd) om de jaarverantwoording te kunnen doorgeven. Bij het indienen van de jaarverantwoording dient u de volgende gegevens paraat te hebben:

·         Gegevens m.b.t. aantallen en soorten cliënten;

·         Aantal medewerkers;

·         In- en uitstroom gegevens

·         Uw productie

·         Inrichting van uw organisatie (bestuur en toezicht)

·         De bedrijfsvoering

·         Digitale versie van de originele accountantsverklaring van het afgelopen boekjaar

De bovenstaande gegevens kunt u invoeren via www.jaarverantwoordingzorg.nl. Hiervoor logt u in met de eHerkenning en uw DigiMV toegangscode. 

Voor meer informatie kunt u terecht op ons kennisplein en op de site van de rijksoverheid.

Bent u een kleine aanbieder? Controleer dan eerst of uw instelling in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden. Alleen zorgaanbieders binnen de WTZi moeten een jaarverantwoording aanleveren.

 

Documenten:

Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Overgangsrecht voor verslagjaar 2021

Jaarverantwoording Zorg en jeugd verslagjaar 2020

Wijziging in eHerkenningsmiddel voor DigiMV 2020

Handleiding inloggen op DigiMV met eHerkenning

Bron: Zorgvisie en Rijksoverheid

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.