Gevolgen vervallen Zvw-vergoeding dagbesteding GGZ-cliënten

GGZ

Geplaatst op: 30 december 2021

De gevolgen over de invoering van het Zorg Prestatie Model (hierna ZPM) voor (de bekostiging van) de dagbesteding voor GGZ-cliënten waren erg onduidelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft dit samen met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ en de Nederlandse Zorgautoriteit opgehelderd.


Cliënten die zich melden bij de gemeente
Voor een deel van de cliënten geldt dat hun dagbesteding niet onder de Zvw valt. Dat was ook voor invoering van het ZPM al zo, maar toen kon dit in de declaratie onder de DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) worden meegenomen. Dat kan onder het ZPM niet meer. Deze cliënten zullen zich vanaf 1 januari 2022 bij gemeenten gaan melden voor een Wmo-voorziening of hebben dat al eerder gedaan. Het is aan gemeenten om, samen met de cliënt, te beoordelen welke voorziening het meest passend is. Om de continuïteit van ondersteuning zoveel mogelijk te waarborgen, zouden gemeenten deze aanvragen waar mogelijk met voorrang kunnen behandelen. In hoeverre dit mogelijk is, hangt af van het aantal cliënten dat een aanvraag doet. Dit aantal verschilt per gemeente.

 

Aanbieders beoordelen het onderscheid
De VNG heeft met de Nederlandse GGZ afgesproken dat de aanbieders het onderscheid beoordelen tussen cliënten die hun dagbesteding uit de Zvw ontvangen en cliënten voor wie de dagbesteding niet onder de Zvw valt. Zij zorgen ervoor dat alleen die laatste categorie zich bij de gemeenten meldt.

 

Nog geen afspraken over de bekostiging
De VNG heeft helaas nog geen afspraken kunnen maken met VWS over de bekostiging van de overbrugging van de dagbesteding tot het moment dat de beschikking is afgegeven. Het staat gemeenten vrij om deze afspraken lokaal met de GGZ-aanbieders te maken.

 

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.