Gevolgen uitstroom Wlz voor beschermd wonen

GGZ

Geplaatst op: 9 december 2021

Gevolgen-uitstroom-Wlz-beschermd-wonenGevolgen uitstroom Wlz beschermd wonen

Het aantal ggz-cliënten dat beschermd woont neemt af. Dit komt doordat een deel van hen niet meer onder de zorg door de gemeente valt, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan gevolgen hebben voor het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen dat komend jaar in werking moet treden. Bureau AEF deed hier in opdracht van VWS onderzoek naar, staatssecretaris Blokhuis rapporteerde hierover vorige week aan de Tweede Kamer.

Invoering woonplaatsbeginsel

Beschermd wonen moet mensen helpen om sneller te herstellen en weer deel te nemen aan de samenleving. Het beleid van de afgelopen jaren is erop gericht om het voor mensen met psychische problemen mogelijk te maken om in hun eigen buurt of woonplaats beschermd te wonen. In 2022 moet er daarom een woonplaatbeginsel gaan gelden en wordt het geld anders verdeeld. Het geld gaat straks via een zogenoemd objectief model naar de individuele gemeenten. Nu geldt er nog een historisch gegroeide verdeling die het geld naar centrumgemeenten stuurt.

Veel meer cliënten

Tegelijkertijd is in 2021 de Wlz opengesteld voor mensen met psychische problemen. Een deel van de cliënten in beschermd wonen zal dus ook onder verantwoordelijkheid van de Wlz komen te vallen. Dit jaar werd bekend dat dit aantal veel hoger uit gaat pakken dan de aanvankelijke schattingen van deze groep. AEF heeft onderzocht wat dit betekent voor de plannen voor beschermd wonen. Het aantal cliënten dat als gevolg van de openstelling van de Wlz niet meer beschermd zal wonen, is groter dan eerder gedacht: van 8.500 verwacht (25 procent van 33.800, het ingeschatte totaal aantal cliënten BW), naar rond de 12.700 werkelijk (33 procent van 38.165, het werkelijke totaal aantal cliënten BW).

Gevolgen voor uitvoering

Het kan gevolgen hebben op de doordecentralisatie van beschermd wonen. Het zou kunnen betekenen dat de budgetten die straks worden verdeeld, niet passend zijn. Het zou ook kunnen betekenen dat het hele verdeelmodel niet meer klopt en terug naar de tekentafel moet. Het zou tot slot ook de uitvoering door gemeenten kunnen bemoeilijken.

Kamerbrief over AEF-rapport gevolgen uitstroom naar de Wlz voor beschermd wonen

Bron: Skipr en Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.