‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ opgenomen in Register

Geplaatst op: 1 juli 2024

Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Thuis, in het verpleeghuis of ergens daar tussenin. Ongeacht de plek waar iemand woont als je zorg krijgt, wordt het Generiek Kompas het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren professionele zorg. Het ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is per vandaag opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt direct in werking. Het vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Het Generiek Kompas is ontworpen door zeventien partijen waaronder BVKZ. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk iedereen die betrokken is bij de ondersteuning, zorg en behandeling voor mensen met een zorgvraag. Het Generiek Kompas geeft richting aan de beweging naar passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in de langdurige zorg  en het sociaal domein.

Bekijk het Generiek Kompas

Kwaliteit van bestaan centraal

Het Generiek Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan. Het Kompas is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven naast informele, waar nodig, ook professionele ondersteuning, zorg of behandeling nodig hebben, ongeacht waar ze wonen of hoe zwaar de zorg moet zijn. Het nieuwe Kompas legt meer dan voorheen nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken wat ouderen zelf, of samen met hun netwerk kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zo ligt regie meer bij mensen en hun netwerk, wat bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. Beschikbare professionele zorg en ondersteuning kan op deze manier zo goed en efficiënt mogelijk worden ingezet.

Veranderingen bieden ruimte voor cliënt, professional en mantelzorger

De grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Verschillende verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het Kompas zijn afspraken vastgelegd over samenwerking voor het organiseren van goede zorg over alle domeinen heen. Het is belangrijk dat, wanneer er een zorgvraag ontstaat, de antwoorden van zorg aansluiten bij het leven dat men leidt. Hier is een open gesprek voor nodig, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor hoe het leven van de mens met een zorgvraag eruit ziet, wat hij zelf wil en kan (leren) en wat aanvullend nodig is. Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Wat betekent het nieuwe Kompas voor u als zorgaanbieder?

Samen met de andere indienende partijen gaat BVKZ aan de slag om de bouwstenen uit het Kompas verder uit te werken. Zo krijgt u als zorgaanbieder concrete instrumenten om het Kompas uit te voeren. We houden u hierover op de hoogte via onze nieuwsbrieven en onze website. 

In april jl. informeerden we u dat voor meetjaar 2024 de afspraken uit het Kompas alvast in werking treden. Het handboek en de handreiking over het meetjaar kunnen we binnenkort met u delen.

Het Generiek Kompas is ingediend door: ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.