Financiële tegemoetkoming voor zorgpersoneel met langdurige covid

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 2 februari 2023

Financiële tegemoetkoming zorgpersoneel langdurige covid

Minister Helder schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat zij bezig is met een publieke regeling voor zorgmedewerkers die te maken hebben met langdurige covid. Op 17 februari dient een kort geding dat FNV en CNV aangespannen hebben tegen de Staat om financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met long covid af te dwingen. Na de uitkomst van dit kort geding zal de minister de Kamer zo snel mogelijk informeren over de verdere uitwerking.

Kader

De regeling  gaat gelden voor zorgmedewerkers:

  1. die in de eerste golf van de coronapandemie veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten en/of daar nauw betrokken bij waren (maart tot en met juni 2020);
  2. die langer dan twee jaar post-COVID klachten ondervinden die zijn vastgesteld door een arts volgens de op dat moment geldende beroepslijn en als gevolg hiervan minder of helemaal niet meer kunnen werken, blijkend uit een WIA-beoordeling of vergelijkbaar;
  3. vanwege een arbeidsrelatie (in vaste dienst, ingehuurd of met een tijdelijk dienstverband) gedurende de periode van maart 2020 tot en met juni 2020 werkten voor of in opdracht van een werkgever in een tiental branches waaronder de verzorgings- en verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, de intramurale jeugdzorg, de intramurale geestelijke gezondheidszorg,

Fonds

De Eerste Kamer nam dinsdag jl. nog een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen 150 miljoen euro in een fonds te stoppen, om zorgpersoneel met langdurige coronaklachten te ondersteunen.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.