Feestdagen: recht op een vrije dag?

Geplaatst op: 14 april 2022

feestdagen-zorgFeestdagen zorg

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen ook daadwerkelijk vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Of een officiële feestdag ook een verplichte vrije dag is, is afhankelijk van wat er in de CAO staat of wat er in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

CAO VVT

In de CAO zijn er afspraken over de volgenden feest- en gedenkdagen:

 1. Nieuwjaarsdag
 2. Eerste en Tweede Paasdag
 3. Koningsdag
 4. Bevrijdingsdag
 5. Hemelvaartsdag
 6. Eerste en Tweede Pinksterdag
 7. Eerste en Tweede Kerstdag

Afspraken

 • In de CAO VVT geldt dat als u vrij wilt zijn op een ingeroosterde werkdag, die samenvalt met één van bovengenoemde feestdagen, u hiervoor vakantie-uren op moet nemen.
 • U krijgt hiervoor dan ook meer vakantie-uren, bovenop de wettelijke en bovenwettelijke uren (35 uur per jaar)
 • Het is alleen mogelijk om deze vakantie-uren op te nemen als de aard van de werkzaamheden dit toelaten
 • Werknemers kunnen ervoor kiezen om, in plaats van deze dagen, verlof op te nemen op andere, bij uw godsdienst of uw levensbeschouwing passende, dagen.

Meer informatie CAO VVT – Feestdagen

CAO Gehandicaptenzorg

In de CAO zijn er afspraken over de volgenden feest- en gedenkdagen:

 1. Nieuwjaarsdag
 2. Eerste en Tweede Paasdag
 3. Koningsdag
 4. Bevrijdingsdag
 5. Hemelvaartsdag
 6. Eerste en Tweede Pinksterdag
 7. Eerste en Tweede Kerstdag

Afspraken jaarurensystematiek

 • In 2022 vallen zes feestdagen op een doordeweekse dag. Dit betekent dat medewerkers, die vallen onder de jaarurensystematiek, recht hebben op  6 x 7,2 uur feestdagenverlof. Met deze uren kan dan verlof aangevraagd worden, zodat er op deze dagen niet gewerkt wordt.
 • Werknemers kunnen ervoor kiezen om, in plaats van deze dagen, verlof op te nemen op andere, bij uw godsdienst of uw levensbeschouwing passende, dagen.

Afspraken zonder jaarurensystematiek

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heeft u recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de Ondernemingsraad (OR) een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken. 

Meer informatie CAO Gehandicaptenzorg – Feestdagen

CAO GGZ

In de CAO zijn er afspraken over de volgenden feest- en gedenkdagen:

 1. Nieuwjaarsdag
 2. Eerste en Tweede Paasdag
 3. Koningsdag
 4. Bevrijdingsdag
 5. Hemelvaartsdag,
 6. Eerste en Tweede Pinksterdag,
 7. Eerste en Tweede Kerstdag
 8. En de bijzondere feest- en gedenkdagen die de werkgever in overleg met de ondernemingsraad heeft vastgesteld.

Afspraken

 • In de CAO GGZ geldt dat als u vrij wilt zijn, op één van bovengenoemde feestdagen, u hiervoor vakantie-uren op moet nemen.
 • U krijgt hiervoor dan ook meer vakantie-uren bovenop uw wettelijke en bovenwettelijke uren. In 2022 vallen zes feestdagen op een doordeweekse dag. Dit betekent dat medewerkers recht hebben op  6 x 7,2 uur feestdagenverlof. Met deze uren kan dan verlof aangevraagd worden, zodat erop deze dagen niet gewerkt wordt.
 • Desgewenst kan de werknemer feest- en gedenkdagen inwisselen voor de voor zijn levensovertuiging geldende feest- en gedenkdagen.

Meer informatie CAO GGZ – Feestdagen

CAO Jeugdzorg

Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, dan heeft de werknemer recht op een vrije dag én het salaris. Het gaat om de volgende feestdagen:

 1. Tweede paasdag
 2. Koningsdag
 3. 5 mei
 4. Hemelvaartsdag
 5. Tweede pinksterdag
 6. Eerste en tweede kerstdag
 7. Nieuwjaarsdag

Afspraken

Werkt de werknemer volgens een rooster met wisselende diensten? En moet de werknemer volgens rooster werken op een feestdag? Dan mag de werknemer de uren die hij op die feestdag moet werken met een andere dag compenseren, maar alleen als de feestdag op een doordeweekse dag valt. Als de werknemer de uren die hij mag compenseren niet opneemt in hetzelfde kalenderjaar, vervallen ze.

Meer informatie CAO Jeugdzorg – Feestdagen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.