Evaluatie Wvggz-Wzd aangeboden aan de Tweede Kamer

WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 23 december 2021

Evaluatie Wvggz en Wzd

Evaluatie-Wvggz en WzdOp 1 januari 2020 traden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Vanaf het begin hadden betrokkenen grote zorgen dat beide wetten tot uitvoeringsproblemen en toename van administratieve last zouden leiden. Die zorgen hebben inmiddels tot twee reparatiewetten geleid.

Deze week bood staatsecretaris Blokhuis het eerste evaluatierapport aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste evaluatiefase. Daarin is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden.

Positieve ontwikkelingen

 • Beide wetten stimuleren allerlei vormen van samenwerking tussen ketenpartners;
 • Er is meer aandacht voor verplichte of onvrijwillige zorg in concrete situaties;
 • Vooral in de Wvggz wordt er systematischer gekeken naar wensen en voorkeuren van de patiënt;
 • Vooral in de Wzd zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor cliëntondersteuning.

Minder positieve effecten

 • Er is in beperkte mate sprake van ambulante gedwongen zorg;
 • Met name de Wvggz is nog niet de ‘behandelwet’ die deze zou moeten zijn;
 • Onduidelijk is nog of beide wetten al hebben geleid, of eigenlijk wel kunnen leiden tot een vermindering van dwang;
 • Of de rechtspositie van de cliënt door beide wetten daadwerkelijk is verbeterd, of alleen op papier, is ook nog niet duidelijk;
 • De onderlinge verhouding tussen de Wvggz en de Wzd levert in de praktijk tal van vragen en problemen op.

Aanbevelingen

Hieronder een deel van de aanbevelingen:

Algemeen

 • De voorlichting verbeteren aan en de scholing over de Wvggz en de Wzd onder de uitvoerders van deze wetten;
 • Het screenen van beide wetten op onnodige administratieve belasting, om te komen tot concrete aanbevelingen ter vereenvoudiging van de uitvoerbaarheid van de wetgeving;
 • Het screenen van de in beide wetten de voorgeschreven momenten van gegevensuitwisseling op uitvoerbaarheid en nut/noodzaak, om te komen tot vereenvoudiging van de uitvoerbaarheid van de wetgeving.

Wvggz

 • Het plan van aanpak verbeteren zodat effectievere mogelijkheden ontstaan om verplichte zorg te voorkomen;
 • Vereenvoudigen van de informatievoorziening aan cliënten.

Wzd

De relatie tussen Wvggz en Wzd

 • Het verbeteren van de mogelijkheden om cliënten te kunnen overplaatsen van het ene wettelijke regime naar het andere.

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.