Energiecompensatie voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 24 november 2022

Energiecompensatie zorgaanbieders

Deze week stuurde minister Kuipers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meer informatie geeft over tegemoetkoming in de energiekosten voor zorgaanbieders. In de brief staan verschillende maatregelen voor de verschillende financieringsvormen:

  • Wlz: het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor een maatwerkregeling tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Deze regeling wordt in overleg met de verschillende partijen verder uitgewerkt.
  • Zvw: aanbieders kunnen aankloppen bij hun zorgverzekeraar om samen passende financiële afspraken te maken voor 2022 als er voor hen financieel onhoudbare situaties ontstaan.
    De overheid zorgt voor financiële ruimte voor zorgverzekeraars om dit ook daadwerkelijk uit te voeren.
  • Wmo en jeugdzorg:  in de voorjaarsnota 2023 is er al een extra prijsbijstelling aangekondigd waardoor extra compensatie ook over 2022 mogelijk is door de gemeenten. De minister vertrouwt er op dat gemeenten waar nodig de tarieven passend indexeren.
  • Wlz- cliënten in wooninitiatieven: voor hen wordt verkend of zij kunnen aanhaken bij de ‘blokaansluitingregeling’ die nog uitgewerkt wordt.

Wat doet BVKZ?

We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben inmiddels vragen gesteld of en hoe de pgb-aanbieders binnen deze maatregelen vallen. Daarnaast zullen we actief betrokken worden bij het overleg over mogelijke compensatie voor kleinschalige Wlz wooninitiatieven.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.