Zorgkantoren hebben eerste schets van Wlz-inkoop 2024

| Wlz

Geplaatst op: 2 februari 2023

Eerste schets Wlz inkoop 2024

eerste-schets-van-wlz-inkoop-2024Zorgkantoren hebben de hoofdlijnen gepresenteerd voor het nieuwe inkoopbeleid voor de langdurige zorg, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Centraal staat onder meer een regionale aanpak met aandacht voor innovatie, kwaliteit, verduurzaming, bedrijfsvoering, maar ook het aanjagen van verduurzaming.

“Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke verduurzamingen voor de Wlz-sector: energie en circulariteit. Daarnaast ondersteunen de zorgkantoren zorgaanbieders bij het optimaal vormgeven van de bedrijfsvoering. Meerjarige contracten kunnen ondersteunend zijn aan deze beweging.”

Precieze details worden nog niet gegeven. De eerste schets van de landelijke visie en het tariefmodel is vorige week met de betrokken partijen, zoals branche- en cliëntorganisaties inclusief BVKZ, besproken. Aansluitend op de landelijke visie worden ook een uniform contracteerproces, tariefonderbouwing en aanvullende inkoopvoorwaarden op de prestaties uit de NZa-beleidsregels opgesteld.

Tarieven

De uitkomsten van dit gezamenlijke traject vormen het uitgangspunt voor het inkoopbeleid dat de zorgkantoren voor de eigen regio’s ontwikkelen, inclusief de bijbehorende tarieven. Elke regio heeft zijn eigen specifieke opgave, bijvoorbeeld door de bevolkingssamenstelling en het beschikbare zorgaanbod. Daarop kan met een regionaal inkoopbeleid beter worden ingesprongen, aldus ZN.

Voor de onderbouwing van de tarieven wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het huidige tariefmodel. De uitkomst van dit (eenduidige) model vormt de basis voor de inkoopsystematiek die door ieder zorgkantoor in het regionale inkoopbeleid wordt uitgewerkt. Uit het inkoopbeleid blijkt hoe ieder zorgkantoor regionaal zorg inkoopt en daarmee hoe zij tot een tarief komen.

Op 1 juni wordt dit regionaal inkoopbeleid gepubliceerd.

Verduurzaming

Stimuleren van verduurzaming krijgt een plek in het inkoopbeleid. Stimuleren kan financieel, maar ook door middel van partijen samen brengen. Hierbij wordt uitgegaan van Green Deal 3.0. Zorgkantoren kunnen een coördinerende en stimulerende rol vervullen vinden wij en ook wij denken dat hier winst te behalen is. 

Bron: Skipr

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.