Meer draagvlak voor Kwaliteitskader Wijkverpleging maar kwaliteit kan beter

Wijkverpleging

Geplaatst op: 17 februari 2022

Draagvlak Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het draagvlak voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging verbeterde de afgelopen twee jaar iets, zo blijkt uit een landelijk vragenlijstonderzoek onder professionals uit de wijkverpleging. De mate waarin professionals voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader verbeterde niet.

draagvlak-kwaliteitskader-wijkverpleging

Meer toegankelijk maken

Bijna een kwart (23%) vindt dat de bekendheid van het Kwaliteitskader verbeterd kan worden door informatieverspreiding in sociale media, mailings, vakbladen en congressen. Ook is er behoefte aan producten die het Kwaliteitskader makkelijker toegankelijk maken. Een flyer, poster, app, filmpje, infographic, game, e‐learning en een meetlijst waarmee je je eigen team in kaart kunt brengen worden daarbij als voorbeelden genoemd.

Werkgever moet actievere rol spelen

Werkgevers kunnen meer doen aan de verspreiding en implementatie van het Kwaliteitskader. Zo kunnen ze hun teams beter informeren en motiveren, het kader opnemen in inwerkprogramma’s en bespreking in de teamsen ruimte bieden voor scholing. Hierbij moeten niet alleen wijkverpleegkundigen betrokken worden, maar het hele team.

Lees hier het onderzoeksrapport

Wat doet BVKZ?

Een van de activiteiten van BVKZ is het actief informeren van onze leden over het kwaliteitskader wijkverpleging, de daarbijhorende onderzoeken, de oproepen ter deelname aan vragenlijsten en de jaarlijkse aanleveringen van kwaliteitsgegevens. Daarnaast kunt u het kennisplein raadplegen. Mist u iets of kunnen we u nog beter ondersteunen om te voldoen aan de kwaliteitseisen? Laat het ons weten!

Bron: Nivel

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.