Doorbetalen van niet-geleverde zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw)

pgb-zorgverleners, Zvw

Geplaatst op: 25 februari 2021

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine
Nu Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege corona. Dit ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg. De regeling geldt voor zorg die zou zijn geleverd tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.

De regeling is inhoudelijk wel iets gewijzigd. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet, ook als er een vervangende zorgverlener is ingezet. De regeling geldt dus niet (meer) in het geval dat een budgethouder uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg en ook niet in het geval dat de zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen. De regeling geldt ook niet wanneer de zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld via de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

Bijhouden van niet-geleverde zorg
Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Elke keer dat de budgethouder niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet hij hiervan een bewijs opnemen in zijn administratie. Bijvoorbeeld: een uitslag van een positieve test in combinatie met een afspraakbevestiging. Of de budgethouder stelt samen met de zorgverlener een verklaring op, bijvoorbeeld per e-mail, en bewaart een kopie van deze e-mail in zijn administratie. Hij kan daarvoor het formulier “Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” gebruiken, deze is terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan dit bewijs ten alle tijden opvragen bij de budgethouder. Indien de budgethouder niet genoeg budget heeft om de niet-geleverde zorg door te betalen dan neemt hij hierover eerst contact op met zijn zorgverzekeraar.

Meer informatie
Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u het stappenplan voor doorbetaling van niet-geleverde zorg en ook het benodigde formulier.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.