De Wtza: wat betekent het voor u?

jeugdhulpaanbieders, Wkkgz, Zorgaanbieders | Jw, PGB, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 16 september 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. 

Deze nieuwe wet is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders (zoals omschreven in de Wkkgz) en jeugdhulpaanbieders en geldt ook voor PGB-aanbieders. De zorgaanbieder zal gevraagd worden te voldoen aan ieder geval de meldplicht en in sommige gevallen moet er een vergunning worden aangevraagd.

Digitale kennisbijeenkomsten

Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseren wij op 7 en 26 oktober, in samenwerking met VWS, NVTZ, Zorgthuis en Federatie Landbouw en zorg, digitale kennisbijeenkomsten. Op 7 oktober zijn er twee bijeenkomsten: één voor leden met een Wtzi-erkenning en één voor leden zonder Wtzi-erkenning. Hierin zullen sprekers van het ministerie van VWS en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) uitleg geven over:

  • Uitleg meldplicht – voor wie is de meldplicht? (leden die niet te maken hebben met vergunning en intern toezicht kunnen dan uitloggen als ze dit wensen)
  • Uitleg vergunningsplicht – wanneer moet je een vergunning aanvragen?
  • Uitleg intern toezicht – hoe regelt u dat en aan welke eisen moet intern toezicht voldoen?
  • Informatie van de NVTZ over intern toezicht.

Op 26 oktober organiseren we een vervolgbijeenkomst die zal ingaan op de jaarverantwoording. Kunt u niet bij een van deze digitale kennisbijeenkomsten aanwezig zijn? Dan kunt u, als lid van BVKZ, de kennisbijeenkomsten op een later tijdstip terugkijken via de BVKZ-academie.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid kunt u informatie vinden over wat de Wtza voor u betekent. Vanaf 1 januari 2022 kunnen aanbieders zich via deze website melden en indien nodig een vergunning aanvragen. Een ruime vraag- en antwoordsectie, de kwaliteitscheck, handige links en andere nuttige info over de Wtza helpen zowel de startende als bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Wtza.

BVKZ

BVKZ is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze communicatiematerialen. We behartigen daarbij de belangen van de kleinschalige (pgb) zorgaanbieders. Heeft u vragen of loopt u tegen issues aan die niet duidelijk zijn of die beter/anders gecommuniceerd moeten en kunnen worden, laat ons dit dan weten via [email protected]. De communicatiematerialen worden niet alleen voor u, maar ook met input van u ontwikkeld!  Binnenkort zullen er ook infographics, brochures en een animatievideo beschikbaar zijn.

Door lid te worden van onze branchevereniging kunt u deelnemen aan de Wtza kennisbijeenkomsten. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.